สมาธิ - พระกรรมฐาน

การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป

 1. พระกรรมฐาน ๔๐ กอง

  พระกรรมฐาน ๔๐ กอง ได้แก่ กสิน ๑๐, อนุสสติ ๑๐, อสุภ ๑๐, พรหมวิหาร ๔, อรูปฌาน ๔, อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑, จตุธาตววัตถาน ๑
  กระทู้:
  128
  โพสต์:
  1,155
  tidabell ล่าสุด: การได้มโนมยิทธิ tidabell, 15 มิถุนายน 2019
  RSS
 2. สติปัฏฐาน ๔

  สติปัฏฐาน ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ๔ อย่าง เป็นวิปัสนาเพื่อการบรรลุอรหันต์ ได้แก่ กายานุปัสสนา, เวทนานุปัสสนา, จิตตานุปัสสนา, ธัมมานุปัสสนา
  กระทู้:
  118
  โพสต์:
  776
  RSS
 3. สังโยชน์ ๑๐

  สังโยชน์ คือกิเลศเครื่องผูกมัดสัตว์โลก ๑๐ประการ ถ้าตัดสังโยชน์ได้ถึง ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า พระอรหันต์ เป็นผู้ตัดกิเลสเป็น สมุจเฉทปหาน
  กระทู้:
  52
  โพสต์:
  731
  RSS
 4. แนวปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหันต์ ๔ แบบ

  อัชฌาสัยในการปฏิบัติมี ๔ อย่างด้วยกัน ตามแบบของคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าจะชอบปฏิบัติในอย่างไหน
  ได้แก่ ๑. สุกขวิปัสสโก, ๒. เตวิชโช (วิชา ๓), ๓. ฉฬภิญโญ (อภิญญา ๖), ๔. ปฏิสัมภิทัปปัตโต
  กระทู้:
  66
  โพสต์:
  971
  maimoo ล่าสุด: วิธีฝึกมโนมยิทธิ 2 วิธี maimoo, 1 มีนาคม 2020
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1.   » กระทู้ปักหมุด
 2. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  14,230
 3. WebSnow
  ตอบ:
  32
  เปิดดู:
  16,283
 4. WebSnow
  ตอบ:
  34
  เปิดดู:
  16,587
 5. MBNY
  ตอบ:
  98
  เปิดดู:
  37,859
 6. MBNY
  ปักหมุดกระทู้

  เสียงธรรม ฌาน 1-4

  ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  23,932
 7. WebSnow
  ตอบ:
  30
  เปิดดู:
  16,523
 8. MBNY
  ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  16,879
 9. WebSnow
  ตอบ:
  33
  เปิดดู:
  66,882
 10. WebSnow
  ตอบ:
  54
  เปิดดู:
  22,628
 11. WebSnow
  ตอบ:
  25
  เปิดดู:
  15,279
 12.   » กระทู้
 13. ตอบ:
  151
  เปิดดู:
  32,157
 14. ตอบ:
  26
  เปิดดู:
  13,828
 15. ตอบ:
  36
  เปิดดู:
  5,760
 16. ตอบ:
  24
  เปิดดู:
  4,710
 17. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  279
 18. NAMOBUDDHAYA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  86
 19. ตอบ:
  60
  เปิดดู:
  11,513
 20. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  336
 21. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  4,996
 22. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,020
 23. ตอบ:
  21
  เปิดดู:
  9,491
 24. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  5,031
 25. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,683
 26. ไม้ขีด
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  7,230
 27. Thunpicha
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  701
 28. สายชลธาร
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,001
 29. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,673
 30. crk12345
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  557
 31. ประชาสัมพันธ์ บอกบุญ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  4,533
 32. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  2,820
 33. chaohore
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  9,293
 34. The Soul
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  810
 35. dhammashare
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  5,106
 36. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  4,236
 37. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  52,216
 38. oyoyo554
  ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  4,778
 39. paang
  ตอบ:
  10
  เปิดดู:
  6,438
 40. วิญญาณนิพพาน
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,830
 41. ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,017
 42. noinong
  ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  2,901

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...