เสียงธรรม

รวมเสียงธรรมเทศนา แบ่งเป็นหมวด ฟังธรรม เสียงธรรม เพลงธรรมะ นิทานธรรมะ สมาธิ พระกรรมฐาน กฎแห่งกรรม พุทธประวัติ บทสวดมนต์

 1. ธรรมเทศนาทั่วไป

  เสียงธรรมเทศนา ธรรมะ พระพุทธศาสนา เสวนาธรรม ธรรมะบรรยาย เนื่องในโอกาสต่างๆ หรืออื่นๆที่ไม่เข้ากับหมวดใดๆ
  กระทู้:
  1,968
  โพสต์:
  14,776
  RSS
 2. วัฏสงสารและกฎแห่งกรรม

  หลักธรรมที่แสดงถึงกลไกลแห่งวัฎฎจักรที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตน หาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมิได้
  ได้แก่ ภพภูมิ กรรม ไตรลักษณ์ ขันธ์ ๕ สฬายตนะ-อายตนะ กิเลศ ปฏิจจสมุปบาท
  กระทู้:
  857
  โพสต์:
  6,392
  AA_TT_NN ล่าสุด: คนตายกลับมาหาคนเป็น AA_TT_NN, 27 กันยายน 2019
  RSS
 3. ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

  หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
  ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗
  กระทู้:
  653
  โพสต์:
  5,440
  RSS
 4. สมาธิ - พระกรรมฐาน

  การนั่งสมาธิ การปฏิบัติกรรมฐาน สมถะและวิปัสนากรรมฐาน ในแบบพุทธศาสนา และเรื่องสมาธิทั่วๆไป
  กระทู้:
  926
  โพสต์:
  8,511
  RSS
 5. ประวัติและนิทานธรรมะ

  พุทธประวัติ, ประวัติพระพุทธเจ้า การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ประวัติพระสงฆ์และนิทานธรรมะหรือนิทานชาดก
  กระทู้:
  851
  โพสต์:
  9,012
  RSS
 6. พระไตรปิฎกและคัมภีร์

  เสียงอ่านพระไตรปิฎก การบรรยาย และคัมภีรต่างๆ
  กระทู้:
  105
  โพสต์:
  2,672
  RSS
 7. เพลงธรรมะ

  เพลงธรรมะ บทเพลงเกี่ยวกับพุทธศาสนา
  กระทู้:
  540
  โพสต์:
  9,648
  RSS
 8. แบ่งเป็น CD

  เสียงพระธรรมเทศนา แบ่งเป็น cd หรือแบ่งตามชื่อเจ้าของผลงาน หรือ cd ต้นฉบับ
  กระทู้:
  376
  โพสต์:
  1,475
  RSS
เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  253
  เปิดดู:
  28,320
 2. ตอบ:
  173
  เปิดดู:
  21,637
 3. เกิดมาสร้างบารมี
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  141
 4. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  1,345
 5. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  7,307
 6. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  3,238
 7. นายนันทวุฒิ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  213
 8. ละอองทราย
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,157
 9. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,808
 10. ตอบ:
  55
  เปิดดู:
  11,638
 11. sssboun
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  752
 12. ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,391
 13. bonut 8989
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,225
 14. ULTRAMAN NA
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,283
 15. Nagamanee
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,434
 16. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  3,207
 17. ตอบ:
  8
  เปิดดู:
  3,414
 18. ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  4,545
 19. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  1,877
 20. ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  2,788
 21. ตอบ:
  4
  เปิดดู:
  4,130
 22. ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  2,158

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...