ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ (สิงห์ ๑ )

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ, 30 มิถุนายน 2020 at 00:29.

 1. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  542
  ค่าพลัง:
  +1,505
  #ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป(พระสิงห์๑)
  #พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้

  ๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง
  อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา

  ๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี

  ๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
  จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย

  ๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์
  ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย
  กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา

  ๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา
  ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม
  มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน
  และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ
  ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล

  ๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว
  หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ

  ๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย
  พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา
  เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน
  เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์

  การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคา ก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัป ตัวอย่างเช่น คนที่สร้างหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่าง ๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่ง สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก

  #เจ้าภาพสร้างถวายพระพุทธรูป
  ๑.เนื้อสัมฤทธิ์ หน้าตัก ๑๒ นิ้ว ๑๒,๐๐๐ บาท
  ๒.เนื้อทองเหลือง หน้าตัก ๑๒ นิ้ว ๗,๐๐๐ บาท
  ๓.ร่วมสมทบทุนสร้างพระ ตามเจตนาศรัทธา
  —————————————
  #รับเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปถวายวัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  #ติดต่อสอบถาม
  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ
  เจ้าอาวาสวัดล้องเดื่อ 0871778931
  —————————————
  #ร่วมสมทบทุนสร้างองค์พระพุทธรูป
  ชื่อบัญชี พระครูสมุห์ปฏิภาณ ผางวะนา
  เลขที่บัญชี 745-244861-0
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนเจริญราษฎร์ (ลำพูน)
  —————————————-
  AD2B643F-BB6A-4BF8-9745-6146CE2E0B40.jpeg 55A041C4-D8B3-4A96-B05E-DF6E4FAAE31E.jpeg A5BA9DCF-FDAA-4F2F-980E-5290A44CF0A7.jpeg 1A66A09F-5374-411D-9CE8-3A8377156CA2.jpeg EEFE4020-74D9-4951-8CE0-A8768BF459EC.jpeg A8C6D17A-9410-4985-B106-93E7EF748AC1.jpeg 119F1D30-A49C-4A23-8F4A-76F665AEAED6.jpeg 1536A2E0-DC37-4EE8-AC50-8018D57DD75D.jpeg C10A59E1-1CBC-46A2-A590-C40061EFC4F9.jpeg DBF6804E-715B-458A-B674-465A7A8B893B.jpeg 297313B1-2574-49A4-98F1-7A6C33820576.jpeg 29777C82-F70B-4C7D-A1D0-EF5780232FAF.jpeg
   
 2. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  542
  ค่าพลัง:
  +1,505

  อนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธา สร้างถวายพระประจำตระกูล พระประจำตัว หนุนดวงชะตา นำโดย คุณฤทธิกร คุณสกลสุภา คุณแพรวา คุณนัฌชญานันท์ พงศ์ธนบรรณ เจ้าภาพน้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง เนื้อสำริด หน้าตัก ๑๒ นิ้ว ๑ องค์ ๑๒,๐๐๐ บาท

  ด้วยบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำในครั้งนี้ ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ท่าน ขอให้ท่าน จงหลุดรอด หลุดพ้น จากอบายภูมิทั้ง ๔ หลุดรอด หลุดพ้น จากบ่วงอุ้งพญามาร หลุดรอด หลุดพ้น จากตระกูลอาภัพ ๑๘ ประการ ความอนาถายากไร้ ยาจกเข็ญใจ ยากแค้นลำเค็ญ อนาถาเข็ญจิต ยาจกขาดมิตร คำว่าทุกข์ทนยาก คำว่าทุกข์ร้อนลำเค็ญ คำว่าทุกข์ว่าเข็ญ คำว่าเข็ญว่าไร้ คำว่าหมดสิ้นเสี้ยงหายไป คำว่าหมดสิ้นแล้วหายสูญ คำว่าล่มสลาย คำว่าล้มละลาย คำว่ามลายหายสิ้นสูญ คำว่าผิดหวังสิ้นหวัง คำว่ายุ่งว่ายาก คำว่าติดว่าขัด คำว่าข้องว่าคา คำว่าแร้นแค้นลำเค็ญทุกข์เข็ญยากไร้ คำว่าไม่รู้ไม่เห็นคำว่าไม่ได้ไม่มี อย่าพึงปรากฎขึ้นกับชาติชีวิตของท่าน นับต่อแต่นี้สืบยิ่งขึ้นไป จนตราบจนสิ้น ชีวะ ชีวัง สุขังโหมิ จนตราบ จนสิ้น อายุขัย สังขารขัย วิญญาณขัย จนตราบ จนสิ้น อาสวะขัย ดับสิ้นสลาย รอดบ่วงพ้นมาร แคล้วคลาดพ้นบ่วงภัยพาล เข้าสู่สถานเมืองแก้ว น้อมถึงมหาอมต มหาเนรพาน ถ้วนหน้านี้เทอญ......

  66539DFA-7818-409A-8A80-765C892833DB.jpeg 14BCA632-EA25-443E-A07D-3E4C4333C4E5.jpeg 3464E6B9-6496-484D-BD7B-15C0D72C5AC6.jpeg
   
 3. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  542
  ค่าพลัง:
  +1,505
  5EC6B35E-C35B-489A-99D4-AD7A07C3FD5B.jpeg A0AA2D64-F8B9-41B5-8D9E-38CF82BB1847.jpeg
  อนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธา สร้างถวายพระประจำตระกูล พระประจำตัว หนุนดวงชะตา #โยมเจ้าภาพผู้มีศรัทธาไม่เอ่ยนามพร้อมครอบครัว เจ้าภาพน้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง เนื้อทองเหลือง หน้าตัก ๑๒ นิ้ว ๑ องค์ ๗,๐๐๐ บาท

  #ด้วยบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำในครั้งนี้ ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ท่าน ขอให้ท่าน จงหลุดรอด หลุดพ้น จากอบายภูมิทั้ง ๔ หลุดรอด หลุดพ้น จากบ่วงอุ้งพญามาร หลุดรอด หลุดพ้น จากตระกูลอาภัพ ๑๘ ประการ ความอนาถายากไร้ ยาจกเข็ญใจ ยากแค้นลำเค็ญ อนาถาเข็ญจิต ยาจกขาดมิตร คำว่าทุกข์ทนยาก คำว่าทุกข์ร้อนลำเค็ญ คำว่าทุกข์ว่าเข็ญ คำว่าเข็ญว่าไร้ คำว่าหมดสิ้นเสี้ยงหายไป คำว่าหมดสิ้นแล้วหายสูญ คำว่าล่มสลาย คำว่าล้มละลาย คำว่ามลายหายสิ้นสูญ คำว่าผิดหวังสิ้นหวัง คำว่ายุ่งว่ายาก คำว่าติดว่าขัด คำว่าข้องว่าคา คำว่าแร้นแค้นลำเค็ญทุกข์เข็ญยากไร้ คำว่าไม่รู้ไม่เห็นคำว่าไม่ได้ไม่มี อย่าพึงปรากฎขึ้นกับชาติชีวิตของท่าน นับต่อแต่นี้สืบยิ่งขึ้นไป จนตราบจนสิ้น ชีวะ ชีวัง สุขังโหมิ จนตราบ จนสิ้น อายุขัย สังขารขัย วิญญาณขัย จนตราบ จนสิ้น อาสวะขัย ดับสิ้นสลาย รอดบ่วงพ้นมาร แคล้วคลาดพ้นบ่วงภัยพาล เข้าสู่สถานเมืองแก้ว น้อมถึงมหาอมต มหาเนรพาน ถ้วนหน้านี้เทอญ......

  (ภาพพระพุทธรูปจากโรงหล่อกุลวัฒนา)
  ญาติโยมท่านใดสนใจสร้างพระองค์นี้ถวายวัดล้องเดื่อ
  พระสิงห์ ๑ เนื้อสำริด เจ้าภาพ ๑๒,๐๐๐ บาท
  พระสิงห์ ๑ เนื้อทองเหลือง เจ้าภาพ ๗,๐๐๐ บาท

  น้อมถวายวันทอดผ้าป่าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
   
 4. ศิษย์รุ่นจิ๋ว

  ศิษย์รุ่นจิ๋ว สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มกราคม 2017
  โพสต์:
  2,350
  ค่าพลัง:
  +3,986
  ขอร่วมบุญ10 บาทครับ เเละขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้ครับ สาธุๆๆ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  542
  ค่าพลัง:
  +1,505
  วันนี้มารับองค์พระพุทธรูปที่โรงหล่อ พระพุทธรูปมีเจ้าภาพถวาย ๒ องค์ พระสัมฤทธิ์ ๑ องค์ ทองเหลือง ๑ องค

  B7D8C9E8-AFB0-4747-8B1C-4C0777D60C3F.jpeg 30353ACB-887A-4344-A4A0-AF528163D4DE.jpeg 4CBDA5AC-179C-4DBF-BAA6-1CB3C5C4995C.jpeg 9C430C5F-0170-435C-AE64-4866E0133B32.jpeg 22F77BB7-FF81-48CD-A0D8-FBE3DC0A3432.jpeg 3A989358-670C-488C-A034-E5CED3AF2036.jpeg
   
 6. พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ

  พระครูสมุห์ปฏิภาณ ภูริปญฺโญ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  542
  ค่าพลัง:
  +1,505
  #อนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธา สร้างถวายพระประจำตระกูล พระประจำตัว หนุนดวงชะตา
  #โยมเจ้าภาพผู้มีศรัทธา นางสาวนิดา จิรวัชรานุกุล
  เจ้าภาพน้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง เนื้อทองเหลือง หน้าตัก ๑๒ นิ้ว ๑ องค์ ๗,๐๐๐ บาท ถวายเป็นพุทธบูชา

  #ด้วยบุญกุศลที่ท่านเจ้าภาพได้กระทำในครั้งนี้ ขอบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ท่าน ขอให้ท่าน จงหลุดรอด หลุดพ้น จากอบายภูมิทั้ง ๔ หลุดรอด หลุดพ้น จากบ่วงอุ้งพญามาร หลุดรอด หลุดพ้น จากตระกูลอาภัพ ๑๘ ประการ ความอนาถายากไร้ ยาจกเข็ญใจ ยากแค้นลำเค็ญ อนาถาเข็ญจิต ยาจกขาดมิตร คำว่าทุกข์ทนยาก คำว่าทุกข์ร้อนลำเค็ญ คำว่าทุกข์ว่าเข็ญ คำว่าเข็ญว่าไร้ คำว่าหมดสิ้นเสี้ยงหายไป คำว่าหมดสิ้นแล้วหายสูญ คำว่าล่มสลาย คำว่าล้มละลาย คำว่ามลายหายสิ้นสูญ คำว่าผิดหวังสิ้นหวัง คำว่ายุ่งว่ายาก คำว่าติดว่าขัด คำว่าข้องว่าคา คำว่าแร้นแค้นลำเค็ญทุกข์เข็ญยากไร้ คำว่าไม่รู้ไม่เห็นคำว่าไม่ได้ไม่มี อย่าพึงปรากฎขึ้นกับชาติชีวิตของท่าน นับต่อแต่นี้สืบยิ่งขึ้นไป จนตราบจนสิ้น ชีวะ ชีวัง สุขังโหมิ จนตราบ จนสิ้น อายุขัย สังขารขัย วิญญาณขัย จนตราบ จนสิ้น อาสวะขัย ดับสิ้นสลาย รอดบ่วงพ้นมาร แคล้วคลาดพ้นบ่วงภัยพาล เข้าสู่สถานเมืองแก้ว น้อมถึงมหาอมต มหาเนรพาน ถ้วนหน้านี้เทอญ......

  (ภาพพระพุทธรูปจากโรงหล่อกุลวัฒนา)
  ญาติโยมท่านใดสนใจสร้างพระองค์นี้ถวายวัดล้องเดื่อ
  พระสิงห์ ๑ เนื้อสำริด เจ้าภาพ ๑๒,๐๐๐ บาท
  พระสิงห์ ๑ เนื้อทองเหลือง เจ้าภาพ ๗,๐๐๐ บาท

  น้อมถวายวันทอดผ้าป่าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
  FCE9C513-1E27-4172-8310-E5DA18CAA60C.jpeg
   

แชร์หน้านี้

Loading...