ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพจัดซื้อผ้าม่านติดตั้งในศาลารับรอง ณ วัดพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน นครสวรรค์

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 12 เมษายน 2021.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  11,183
  ค่าพลัง:
  +16,674
  ขอเชิญร่วมบุญซื้อผ้าม่านหน้าต่างและประตู ติดตั้ง ณ ศาลารับรองพระเถระ และหอสวดมนต์ ณ วัดพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน นครสวรรค์ ดังมีรายการต่อไปนี้

  รายการที่ 1 ผ้าม่านหน้าต่าง 40 ผืน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท

  รายการที่ 2 ผ้าม่าน ประตู 6 บาน ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท

  รายการที่ 3 ราวผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 23 อัน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 6,900 บาท

  รวม 3 รายการ เป็นเงิน 23,700 บาท

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  กสิกรไทย 019-8217611 พัชราภา

  ขออนุญาตเปลี่ยนเลขบัญชีนะคะ เพราะว่าจะไปซ้ำกับที่บอกบุญหนังสือพระธรรมโฆษณ์ค่ะ
  ขอเปลี่ยนเป็น ไทยพาณิชย์ 422-0481802 พัชราภา  1f4cc.png การจัดซื้อผ้าม่านในครั้งนี้ เนื่องด้วยทางวัดได้สร้างศาลารับรองพระเถระนานแล้ว แต่ทางวัดไม่เคยติดผ้าม่านเลย จึงขอบอกบุญมา ณ โอกาสนี้ 1f4cc.png
  -------------------------------------------
  1f607.png อานิสงส์การถวายผ้าผนังหรือผ้าม่าน 1f607.png
  ครั้งพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัพพัญญ เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถีสมเด็จพระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้ถือเครื่องสักการบูชามีของหอมเป็นต้น พร้อมกับบริวารได้ไปสู่สำนักพระเชตวันมหาวิหาร เพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นไปถึงแล้วก็บูชาด้วยเครื่องสักการะนั้น และนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามว่า ภนฺเต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้านรชนชายหญิงมีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะสร้างผ้าพนังเป็นที่กำบังแดดและฝนในสถานที่พระพุทธองค์ทรประทับอยู่นั้น จักมีผลอานิสงส์เป็นอย่างไร
  พระเจ้าข้าพระองค์ทรงเทศนาว่า
  ดูกรมหาบพิตร นรชนคนใดมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้ว ได้จัดหาผ้ามาทำเป็นผ้าพนังถวายเป็นทานอย่างนี้ ก็จักได้ผลานิสงส์ถึง ๑๖ กัลป์ ดูกร
  มหาบพิตร บุคคลใดได้สร้างผ้าพนังนี้ ก็จักได้เป็นพระอินทราธิราชถึง ๗ ชาติ และจักเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชเจ้าในประเทศน้อยใหญ่ถึง ๗ ชาติกับทั้งเป็นมหาเศรษฐีอีก ๗ ชาติ โดยลำดับจะปิดเสียซึ่งอบายภูมิ ถึงแม้จะ
  เกิดมาในภพใดชาติใด อันคนและเทวดาทั้งหลายก็พากันเคารพสักการบูชา บุคคลนั้นอยู่ในที่ใดก็จะมีผ้ากางกั้น ไม่ให้หนาวร้อนอยู่ทุกเมื่อจะมีรูปสวยงดงามเป็นที่รักใคร่ แก่คนทั้งหลาย อิทํผลํ ด้วยทานการถวายผ้าพนังนี้
  - มีความสงบสุข กายใจ ได้รับความแช่มชื่นใจ
  - ไม่เป็นโรคผิวหนัง หรือโรคที่หาสาเหตุมิได้
  - เป็นผู้มีฐานะร่ำรวย เป็นที่นับหน้าถือตา
  - เกิดในสกุลสุมาลชาติ ตระกูลผู้ดี

  01.jpg 02.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2021
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  11,183
  ค่าพลัง:
  +16,674
  ขออนุญาตเปลี่ยนเลขบัญชีนะคะ เพราะว่าจะไปซ้ำกับที่บอกบุญหนังสือพระธรรมโฆษณ์ค่ะ
  ขอเปลี่ยนเป็น ไทยพาณิชย์ 422-0481802 พัชราภา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 พฤษภาคม 2021

แชร์หน้านี้

Loading...