ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลทำบุญซื้อที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ เพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย นพศูล, 19 กันยายน 2019.

 1. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  ผู้ให้ที่ดิน สร้างวัด...ชื่อว่าเป็นผู้ได้บุญทั้งกลางวัน และกลางคืน ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด(ถวายวัดไทยในประเทศสวีเดน)

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมหากุศลทำบุญจัดซื้อที่ดินจำนวน ๑๒ ไร่ เพื่อขยายวัดป่าสิกขาราม Olofströmsvägen 124 290 60 Kyrkhult Sweden เพิ่มเติ่ม
  เพื่อเป็นพุทธศาสนสถานในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ และเป็นที่อันจักยังประโยชน์ให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนในเมืองนั้น เพื่อทำกิจกรรมในวันสำคัญต่อไป
  โดยท่านเจ้าอาวาสจะเดินทางมารับปัจจัยในช่วงสิ้นปี ๒๕๖๒

  ท่านสามารถร่วมเจริญมหากุศลได้ตามกำลังศรัทธา


  ***********************************************
  ท่านสามารถโอนปัจจัยสมทบเจริญมหากุศลได้ที่
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น บัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 067-2-84741-9 ชื่อบัญชี พรเทพ ธำรงสมบัติ


  (โอนทำบุญข้ามประเทศผ่านทาง S.W.I.F.T. Code)
  Account Name : Pornthep Thomrongsombat
  Bank's name : KASIKORNBANK PCL
  Branch : PHO SAM TON
  Savings Account Number : 067-2-84741-9
  S.W.I.F.T. Code : KASITHBK


  ท่านใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook: Pornthep Thomrongsombat
  ติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 085-060-0601 LINE:850600601(พรเทพ)


  ท่านใดที่ร่วมทำบุญในกาลครั้งนี้รบกวนแจ้งชื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ถวายพระอาจารย์ให้ท่านทราบและอนุโมทนาบุญสืบไป

  ปิดรับปัจจัยในการเจริญกุศลครั้งนี้ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

  การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
  และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ

  อานิสงส์ การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
  ๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
  ๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
  ๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
  ๔.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
  ๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
  ๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้
  ไพศาล
  ๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
  ๘.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
  ๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ
  ๑๐.เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาเราจะไม่
  ต้องเร่รอน ไม่อดอยาก
  ๑๑.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
  ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม
  ๑๒.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ
  นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ

  บอกบุญซื้อที่ดิน.jpg 67467871_2543233269032175_6008799499261050880_o.jpg 66790304_2518843348137834_1214598489107857408_o.jpg อานิสงส์.jpg
   
 2. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  รายนามท่านผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำบุญ
  ๑.คุณสหัสตชาติ โตนะโพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๒.คุณPhornvipa Phornsorachai พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๙ บาท
  ๓.คุณภคพง พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐ บาท
  ๔.คุณอภิชาติ บุญทัน และคุณเพ็ญแข บุตรสาธรรม ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๕.คุณสุจิตรา รวยรื่น พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๓๐๐ บาท
  ๖.คุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๑๐๐ บาท
  ๗.คุณภาคภูมิ โจงจาบ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญ ๗๐ บาท
  ๘.ท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"pasit_ok" ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท
  ๙.
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ตุลาคม 2019
 3. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสหัสตชาติ โตนะโพ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 4. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณPhornvipa Phornsorachai พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๑๐๙ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 5. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณภคพง พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 6. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณอภิชาติ บุญทัน และคุณเพ็ญแข บุตรสาธรรม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 7. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุจิตรา รวยรื่น พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๓๐๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ

   
 8. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณยุภาวดี รัตนวโรภาส พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 9. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณภาคภูมิ โจงจาบ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๗๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   
 10. pasit_99

  pasit_99 การเวียนว่ายตายเกิดนั้นน่ากลัว

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 มีนาคม 2007
  โพสต์:
  1,682
  ค่าพลัง:
  +3,437
  วันนี้ได้โอนทำบุญ 2 ครั้ง ๆละ 100 บาท ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
   
 11. นพศูล

  นพศูล เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มกราคม 2013
  โพสต์:
  7,675
  ค่าพลัง:
  +5,084
  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใช้ชื่อยูสเซอร์ว่า"pasit_ok" ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายวัด ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท
  ขอมหากุศลศรัทธาที่ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายวัดไทยในประเทศสวีเดน
  ขออานิสงส์แห่งบุญในกาลนี้จงเป็นดั่งประทีปส่องทางสว่างให้แก่ท่านและครอบครัว ประสพแต่ความสำเร็จในทุกด้านให้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ
   

แชร์หน้านี้

Loading...