เรื่องเด่น เสียงธรรม "จิตตนคร นครหลวงของโลก" สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

ในห้อง 'ธรรมเพื่อความหลุดพ้น' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 13 กันยายน 2017.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 ตุลาคม 2018
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ๒. จิตตนคร นครหลวงของโลก พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๓. ลักษณะจิตตนคร

  ๔. ภัยแห่งจิตตนคร

  ๕. ผังเมืองแห่งจิตตนคร

  จิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕
  ไฟล์เสียงอ่าน จิตตนคร อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ๖. ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  ๗. ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

  ๘. ลักษณะเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมือง

  ๙. เพื่อนคู่หูของจิตตนคร

  อารมณ์ดี สุขสงบ
  Published on May 1, 2015
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   3.3 KB
   เปิดดู:
   360
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ๑๐. ลักษณะของเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนคร พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๑. หัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือ

  ๑๒. หัวไม้อีก ๑๖ คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

  ๑๓. เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร ตัณหาร้อยแปด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ๑๔. สมุทัยใส่ความหวัง บังทุกข์ เก็บปัญญา พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๑๕. ลักษณะอารมณ์ เครื่องมือสมุทัย

  ๑๖. จิตตนคร เมืองภาพยนตร์

  ๑๗. ยาเสพติด สัตว์ ๖ ชนิด
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ๑๘. สมุทัยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์ (แรงดึงดูดระหว่างเพศ)
  พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช


  ๑๙. คู่บารมีของนครสามี

  ๒๐. ธรรมสำหรับผู้ปกครอง

  ๒๑. พระบรมครูผู้ไม่มีกาล ระยะ ระดับ ขนาด

  พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แต่ครั้งยังดำรงพระสมณศักดิ์เป็นพระสาสนโสภณ ได้ทรงเรียบเรียงไว้สำหรับอ่านออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในรายการ “การบริหารทางจิต” เป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๑๓ ถึง ๒๕๑๕
  ไฟล์เสียงอ่าน จิตตนคร อ่านโดย คุณเพชรี พรหมช่วย


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ๒๓. ศีลวินัยรักษาไตรทวาร หิริโอตตัปปะเป็นนครบาล พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

  ๒๔. วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร

  ๒๖. ศีลและหิริโอตตัปปะกลับเข้ารับหน้าที่ และเพิ่มกำลัง

  ๒๗. คู่อาสวะ

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 8. ลุงแมว

  ลุงแมว เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  4,680
  ค่าพลัง:
  +7,841
  สาธุครับ
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   6.7 KB
   เปิดดู:
   334
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  ศีลในพระพุทธศาสนา..เสียงพระอาจารย์กฤช นิมมโล

  สมาธิในพระพุทธศาสนา

  ปัญญาในพระพุทธศาสนา

  hiphoplanla
  Published on Jan 30, 2012
  การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์ - ปัญญาในพระพุทธศาสนา
  พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร นัย๑ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย๒ สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  urai1791
  Published on Nov 2, 2013
  ธรรมะเรื่องวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป นัย๒ สมเด็จพระสังฆราช ญสส
  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  สรุปมหาสติปัฏฐานสูตร สมเด็จพระสังฆราช ญสส

  urai1791
  Published on Oct 28, 2013
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 พฤษภาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  เปลี่ยนใจ ให้เป็นสุข " สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร "

  จำเป็นต้องรู้ !! วิธีมัดกิเลส | สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพรสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

  ขุมทรัพย์ธรรมะ
  Aug 28, 2020
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 ธันวาคม 2020
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  สมเด็จพระญาณสังวรฯ-กาลเวลา

  dhamma osoth
  องค์ฌาน สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

  ธรรมะ วัดป่า
  Dec 17, 2020


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2020
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  จิต วิญญาณ มโน ✤ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 19 ✤

  Magic Color
  Oct 14, 2019
  พ้นทุกข์ด้วยการละตัณหา สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

  มีความว่าง สงบ จิตก็หลุดพ้น สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

  ธรรมะ วัดป่า
  Dec 16, 2020
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  จิตหลงมายา/ พระโอวาทธรรมสมเด็จพระญาณสังวร

  พระธรรมคําสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  Mar 20, 2019
  พระโอวาทธรรมสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  จัดทำเผยแพร่เพื่อรักษามรดกธรรมของพระพุทธศาสนา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อประโยชน์แก่พุทธบริษัทสืบต่อไปฯ
  ทรงวุฒิ ถิรจิตโต ภิกขุ
  ลมหายใจนี้ มีพลังมาก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

  ธรรมะ วัดป่า
  Dec 22, 2020

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 ธันวาคม 2020
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  20,553
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,435
  กิจในอริยสัจ 4 สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่19

  ธรรมะ อบรมจิต สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19

  จิตที่ตั้งอยู่มั่นคงได้ นั่นคือธรรมะรักษาสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

  การปฏิบัติเพื่อนิพพาน สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19

  ธรรมะ วัดป่า
  Dec 24, 2020

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 ธันวาคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...