ทำในสิ่งที่ไม่ได้ทรงชี้แนะ ทำเพื่ออะไร

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 9 มิถุนายน 2020.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  พระพุทธองค์สอนพระอริยสัจจ์ 4
  คือทำอย่างไร จึง
  ตายแล้วไม่เกิดอีก
  จึงขอถามท่านผู้รัูว่า ทรงบัญญัติไว้ที่
  ไหนว่า
  "เธอจงไปนั่งสมาธิ แล้วจะบรรลุนิพพาน"
  " เธอจงไปเดินจงกรม แล้วเธอจะบรรลุนิพพาน"
  พระพุทธองค์สอนท่านพาหิยะ ให้ไป
  " อยู่กับรู้ " เท่านั้น
  ไม่ได้ทรงกล่าว
  " พาหิยะ เธอจงไปนั่งสมาธิ" แล้วเธอจักบรรลุนิพพาน
  หรือ
  " พาหิยะ เธอจงไปเดินจงกรมแล้วเธอจักบรรลุนิพพาน"

  หรือมีบันทึกไว้ที่ไหนบ้างฮับ ??
   
 2. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  ฉ อ่านว่า ฉอ
  เ อ่านว่า สระเอ

  เฉ อ่าวว่า สระเอฉอ

  ใครสอนให้อ่าน .......
   
 3. Pngtree

  Pngtree เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 ธันวาคม 2018
  โพสต์:
  1,613
  ค่าพลัง:
  +1,330
  ถ้าถามแบบนี้ อธิบายคำว่า "สมาธิ"ดีกว่า
  สมาธิที่พระพุทธองค์ทรงเรียงไว้ "ศีล สมาธิ ปัญญา"
  สมาธิตัวนี้คือสมาธิแบบไหนกันแน่ ...แบบกดไตรลักษณ์ลงหรือไม่กดไตรลักษณ์
   
 4. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  วิถีของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ
  ทรงค้นหาหนทางพ้นทุกข์
  เพื่อต้องการช่วยสัตว์โลก
  เมื่อพระองค์ทรงชี้ทางให้สัตว์โลกเดิน
  แต่สัตว์โลกไม่ทำ ไม่เดินตามทาง
  ที่พระองค์ทรงชี้
  แต่ไปเลียนแบบแนวทางที่พระองค์ทรง
  แสวงหาเพื่อการตรัสรู้
  มันใช่หรือฮับ ที่เราพากันทำ
   
 5. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  น้องๆ หนูๆ ฮับ

  พึงสดับ บาลี คำว่า สท อ่านว่า สะทะ

  ก้หมายถึง สิ่งที่ก่อร่างสร้างขึ้นทีละนิดหน้อย
  อย่างเนื่องกัน เปนสายใยสายโซ่

  ถ้ามีความเปน ปัจจุบัน เติม ป ข้างหน้า เปน ปสท

  ปสท อ่านแล้วจะไม่สวย ก้ลงอาคมเปน ปสาท
  อ่านว่า "ปะ สา ทะ"

  การที่ มนุษยทำอะไร ต้องก่อร่างสร้าง
  การขยับ ขยิบ ก้จะเรียกว่า ปสาทรูป

  คนไทยไม่ชอบพูดลิ้นแข็ง ก้เติม ระ
  กลายเปน ประสาทรูป ถ้าจะให้วิจิตร
  ก้เรียกว่า ปราสาท

  ปราสาท ปราสาท.พอ พูดแบยครูไว
  ก้จะกลายเปน ประสาท!

  น้องๆหนูๆ ต้อง สำรวม อย่าให้กลาย
  เปนแสลง

  คนแต่ละคน จะต้องมีการบวนการพัฒนา
  บางอย่างที่ เชื่อมขนมกินได้ว่า หากเรา
  มี คนอื่นก้ต้องมี

  เช่น มีกระติก หรือ จะมีความเพียร
  หากเรามีได้อย่างไร คนอื่นก้มีได้
  อย่างนั้น

  ทีนี้

  หากอยู่ดีๆ สิ่งที่มนุษย์ควรมีเปนสามัญ
  แล้ว เกิดอาการสำคัญว่า มะนุดอื่นไม่มีแน่

  มีแต่เราเท่านั้นที่ มี กระติก ได้

  ก้จะโอ้ละพ่อ เกิดคำแสลงขึ้นมาว่า "............."

  [ ข้อนี้ไม่มีคะแนน แต่จะใช้เปนฐาน ใน
  การวัดผลของ จาน ในส่วน คะแนนวิไลศักดิ์ ]

  อนึ่ง สำหรับ ผู้ที่เหนว่า สิ่งสามัญอย่าง
  กระติกคนอื่นมีได้แน่ ไม่เสียสัทธาใน
  มนุษยด้วยกัน ก้จะเรียกว่า

  "สัธทาปสาทะ"

  สัธทาปสาทะ จะต้องมี ระหว่างนัก
  เสวนาธรรม หากไม่มีแล้ว สัปปยะ
  ธรรม จะไม่เกิด การเสวนาจะเปน
  อัปมงคลทันที
   
 6. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  มาธิแบบ รู้กายเคลื่อนไหว รู้ใจนึกคิด
  หรือ รู้แบบไม่มีเว้นระยะ" แค่สักว่ารู้ "
  สมาธิมีมาเองมะ
   
 7. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158
  ไม่ต้องเยอะเลยฮับ ลุง

  ดู ที่มุ่งธรรม 8 ข้อพอ
  ไม่ว่าจะเป็น อักขระ ภาษาไหน
  หาก ผล คือ ทำตามธรรม 8 ข้อ ใช้ได้หมด

  ถ้าเยอะ มัน จะวัวกินหาง วนในอ่างไปเรื่อย
   
 8. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  โปรดฟัง อีกครั้งหนึ่ง

  อาการที่ เหนว่า ตนเท่านั้นเปน มะนุด

  นอกนั้นไม่ใช่ ไม่ได้มีอย่างเราแน่

  หรือ อาการ เสีย สัธทาในความเปนมะนุด

  จะยอมให้อีกฝ่าย เปน มะนุดก้ต่อเมื่อ
  ยอมกดไลค กดแชร หรือ มีอุปทานหมู่ร่วม
  อันนี้ น้องๆ หนูๆ พึงทราบว่า

  เปนอาการ

  เข้าไปส่วนสุด 1
  สุดโต่ง 1
  เท่านี้ใข่ อย่างอื่นเปล่า 1

  พึงทราบว่า เปนเรื่อง ทิฏฐิ มานะ ปิดบัง
  สัจจธรรม จะแก้ยากกว่า ตัณหา

  ต้องเปน อรหัตถมรรค จึงจะเริ่ม
  เท่าทัน ทิฏฐิธรรม

  ส่วน ตัณหา แค่ งด ละ เว้น ก้พ้นได้แล้ว
   
 9. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  ทางเดินของผู้ตรัสรู้ เพื่อมาชี้นำสัตว์โลก
  ย่อมจะมีโปรเซสที่ไม่เหมือนกัน
  อาทิเช่น เชฟผู้คิดค้นเมนูอาหารจานเด็ด
  เป็ดตุ๋นในกะลามะพร้าวอ่อน
  กว่าจะคิดส่วนผสมได้ลงตัว
  ต้องทดลองนับ 10 ครั้ง 100 ครั้ง
  เมื่อได้สูตรเป็นที่ลงตัวแล้ว
  จะสั่งให้ลูกน้องทำเมนูนี้
  ก็แค่บอกสูตรสำเร็จให้ทำได้ทันที
  ไม่จำเป็นต้องให้ลูกน้อง ลองผิด
  ลองถูกตามที่เชฟเคยคิดค้น
  ฉันใดก็ฉันนั้น
  ถูกไหมคับ ป้าๆ ลุงๆ น้าๆ หลานๆ
   
 10. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,374
  ค่าพลัง:
  +545
  เราเหมือนธาตุ4ขัน5
  นิสัยใจคอ
  สัปายะคนเราไม่เหมือนกัน
  เค้าเลยปรับพื้นฐานให้เกมือนกันจะได้ง่ายต่อการสอน
  คูรบาอาจารย์เค้าพยายามให้เป็นระบบมากขึ้น
  จะหวังพึงใครมาอ่านพระไตรปิฎกละบรรลุธรรม
  มันจะมีเหรอ
  เรากะเรียนตามแนวทางเค้าให้จบหลักสูตรก่อน
  ไม่ถูกค่อยแย้งกะได้
   
 11. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158

  บทแรก ก็ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

  เรียกได้ ว่าเป็นบทสอน อริยะสัจ4

  เป็น บท อภิธรรม เลยฮับ
   
 12. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  มันสั้นและตรงประเด็นกว่ากันฮับ
  ที่ปฏิบัติกันมา 100 ปี 1,000 ปี
  แบบเยอะมันเลยแบ่งสีตีกัน
  ก็เพราะทำสิ่งที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงขี้แนะเลยเข้าไม่ถึงธรรม
  หรือยังจะเเย้งฮับ
   
 13. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  สมาธิ สมาธิ คือ อะไร

  คือ วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกัคคตา ( อนุโลมตาม โลกๆ )

  ทีนี้ จะตัดสินว่า เปน สมาธิ หรือไม่

  จะเพิ่มเงื่อนไขว่า ต้องมี "การเห็น"

  วิตก วิจาร ปิติ สุข เอกกัคตา เปน นามธรรม
  ไม่สามารถใข้ตา เหนได้

  ปิตื ตีพับๆ ตัวลอย ร้องไห้ น้ำตาไหล
  ไอในคอ ขนลุก ไม่จุกกรู้ ของเหล่านี้
  แค่ รู้สึก หรือมี หรือเปน จะยังไม่เรียกว่า เหน

  แล้ว อย่างไร จึงเรียกว่าเห็น

  ถ้า น้องๆหนูๆ พบวิธีการ เหนนามธรรม

  พึงทราบอีกว่า การเหนสักแต่ว่า คือ
  มีการ เหนอุเบกขามีอาการ.".........."

  สายอิทธิวิธี จะ ข่มสายปัญญา
  หากว่า เหนสะกแต่ว่า แต่ ส ใส่
  เกือก ดึงนั้น แสดงนี้ แจงแวง
  ไม่ได้ อย่ามามูว์ เรื่อง สักแต่ว่า

  ติ๊ง จบ

  ปล. สายปัญญาจริงๆ จะเหน
  ได้มากกว่า เพียงแต่ว่า ช่วง
  ด่านแรกเน้นดับตัณหามากกว่า
  เลยข้าม การตื่นเต้น เรื่อง แจงแวง
  ถ้าจะมีความจำเปนต้องใช้แจงแวง
  ก้จะเซ็นโอนลอยให้เปนเรื่อง นาน่วม
  หรือแล้วแต่ว่าญาติกาจะอำนวย เปรี้ยง!!!
  แต่ถึงแม้นจะไม่มี

  สุดใจ ไฟไหม้ ก้ ตายไปพร้อม ธรรม

  ไม่มีสงสัย เพื่อนมะนุด ด้วยกันทำไมไม่อุ้ม
   
 14. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  บทนั้นเป็นบทที่ท่านให้พิจารณาเพื่อให้
  เกิดปัญญาเห็นความจริงในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้มาแล้ว
  ว่าเป็นอย่างนั่นอย่างนั้น
  เราไม่มีทางรู้เองได้เลย
  ถ้าไม่มีการเปิดเผยสิ่งที่ได้
  ทรงตรัสรู้
   
 15. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158
  อันนี้ต้องแยกแยะนะครับ อย่าไปเหมา รวม

  ส่วน
  กรณีพระพาหิยะ หากพระพุทธเจ้าไม่บอก
  จะรู้เหรอ ว่าแต่ก่อน พระพาหิยะ ฝึกอะไรมา

  เพียงมาต่อยอดแค่นี้ก็บรรลุ

  นั่นคือ สติปัฏฐาน วิธีฝึก ก้แค่ สักแต่ว่ารู้
  เพียงแต่ ว่าพระพาหิยะ ฝึกอย่างถูกต้องมานาน
  ได้ยินได้ฟังเพียงแค่นี้ก็ ต่อยอดไปเลย
   
 16. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  อันนี้ ขอเวลา นอก ฮับ

  ถ้า ลวกเพ่ ใช้คำว่า ต่อยอด

  สังเกตดีๆ อุปทาน มันกัด ฉับ แว้ว

  ธรรมใดเปนไปเพื่อการสะสม
  ธรรมนั้นไม่ใข่คำ ตถาคต
   
 17. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158
  เป็น บท ที่สอน มรรค 8
  ลองไป สวดดูซิครับ

  ท่านจะพูด มรรค ก่อน แล้ว ถึง แสดง อริยสัจ 4


  มรรคก็คือ วิธีทำ นี่เองครับ
   
 18. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  ลวกเพ่ ลอง ตั้งจิตให้ มั่นคง

  แล้ว พอจะ ต่อยอด ให้ มนสิการ อีกอย่าง สู้ ขาดใจ

  อย่าให้มี อะไร โผล่มารับ


  สังเกต ความสว่าง มานะ มานี ปิติ ชูใจ
  ความกวัดแกว่ง ฯลฯ อย่าให้มัน
  กุมจิตได้

  ปล. จงใจเกินไปผลิกเปน กำหนัด
  ตัวใครตัวมัน ข่อยขอไม่เกี่ยว
  ฮิวววววววส์
   
 19. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,493
  ค่าพลัง:
  +11,423
  เราไม่มีภูมิธรรมหรือคุณธรรม
  สูงพอที่จะไปตีความใน
  พระปิฎกได้ถูกตรงตามเจตนาของ
  พระผู้ตรัสรู้
  จึงตีความจนบ้า ตายคาพระคัมภีร์
  ก่อนบรรลุธรรม
  ฮับ
   
 20. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158
  คนที่เอา สะสม ในภาษาไทยมาใช้ มาฟังอีกครั้ง

  คำว่า สะสม หมายถึง ไม่สะสมกิเลส
  จึงเรียกว่า ธรรมพระพุทธองค์เป็นไปโดยไม่สะสม


  แต่ ขบวนการ ของ สติปัฏฐาน
  มันเก็บสะสมของมันในตัว เหมือน แร่ธาตุต่างๆที่อัดแน่นในเมล็ดพันธ์
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...