เรื่องเด่น นิสิตสาวจุฬาฯ ฆราวาสหญิงอายุน้อยคนแรก ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยคได้สำเร็จ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 26 ตุลาคม 2020.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,073
  กระทู้เรื่องเด่น:
  299
  ค่าพลัง:
  +63,960
  นิสิตสาวจุฬาฯ ฆราวาสหญิงอายุน้อยคนแรก ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 9 ประโยคได้สำเร็จ

  0000000000000000-735x400.png


  สำนักเรียนวัดสามพระยา ได้โพสลงเพจเผยแพร่ประวัตินางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล อายุ 25 ปีอุบ าสิกาผู้สอบไล่ได้บ าลีศึกษา ๙ ประโยคคนล่าสุดของวัดสามพระย า เป็นอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (สาข าวิชาภาษาบ าลีและสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย

  1-47.jpg
  ผู้สอบมหาเปรียญได้ ส่วนมากที่เราเห็นจะเป็นพระหรือเณร ต้องผ่านการเรียนมาอย่างหนัก ท่องจำ ต้องแตกฉานในข้ออรรถข้อธรรม ส่วนน้อยที่เราได้เห็นฆราวาสเรียนจบ เพราะเป็นเรื่องยากมาก ที่ต้องท่องจำจนแตกฉาน มีสองแผนก สายธรรมกับสายบาลี สายธรรมจะจบที่นักธรรมชั้นเอก สายบาลีจะจบที่ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

  2-47.jpg
  ประวัติการศึกษาแผนกบ าลี

  3-41.jpg
  พ.ศ. ๒๕๕๔ สอบได้บ าลีศึกษาประโยค ๑-๒ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๖ ปี)

  พ.ศ. ๒๕๕๕ สอบได้ บ.ศ.๓ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๗ ปี)

  พ.ศ. ๒๕๕๖ สอบได้ บ.ศ. ๔ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๘ ปี)

  พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ บ.ศ. ๕ สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อายุ ๑๙ ปี)

  4-34.jpg
  พ.ศ. ๒๕๕๘ สอบได้ บ.ศ. ๖ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๐ ปี)

  พ.ศ. ๒๕๕๙ สอบได้ บ.ศ.๗ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๑ ปี)

  พ.ศ. ๒๕๖๐ สอบได้ บ.ศ. ๘ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๒ ปี)

  พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบได้ บ.ศ.๙ สำนักเรียนวัดสามพระย า (อายุ ๒๕ ปี)

  5-22.jpg
  จุดมุ่งหมายในชีวิต

  ต้องการเป็นนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาและล่ามแปลพระธรรมเทศนาผู้เชี่ยวชาญภาษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะภาษาบ าลี ภาษาสันสกฤต ภาษาทิเบต และภาษาสากลในปัจจุบัน สืบทอดปณิธานของนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณผู้เพียรพย าย ามเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยไม่แบ่งแยกนิกายและเพื่อช่วยให้ทุกชี วิ ตข้ามพ้นความทุกข์ในสังสารวัฏโดยปราศจากอคติ

  ฆราวาสหญิงคนแรกจบบาลีศึกษา 9 ประโยคด้วยอายุ 25 ปี  ขอบคุณที่มา
  https://r-sim100.com/?p=7391
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ตุลาคม 2020
 2. na_krub

  na_krub เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,135
  ค่าพลัง:
  +2,511
  จุดมุ่งหมายในชีวิต

  ต้องการเป็นนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาและล่ามแปลพระธรรมเทศนาผู้เชี่ยวชาญภาษาพระปริยัติธรรม โดยเฉพาะภาษาบ าลี ภาษาสันสกฤต ภาษาทิเบต และภาษาสากลในปัจจุบัน สืบทอดปณิธานของนักแปลคัมภีร์พระพุทธศาสนาในสมัยโบราณผู้เพียรพยายามเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยไม่แบ่งแยกนิกายและเพื่อช่วยให้ทุกชีวิตข้ามพ้นความทุกข์ในสังสารวัฏโดยปราศจากอคติ

  ---สาธุ สาธุ สาธุ---
   
 3. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  20,073
  กระทู้เรื่องเด่น:
  299
  ค่าพลัง:
  +63,960
   
 4. บันลือธรรม

  บันลือธรรม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  686
  ค่าพลัง:
  +2,217
  สาธุ สาธุ
   

แชร์หน้านี้

Loading...