ยังขาดอีก 12,402 บ เชิญร่วมบุญถวายเก้าอี้อาสนะสงฆ์ ณ วัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 4 มกราคม 2020.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ด้วยวัดโปร่งเก่า ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ขอเชิญท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ในงานพิธีสงฆ์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้

  1. พระพุทธชินราช ปิดทอง หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 1 องค์ ราคา 2,300 บาท

  ปิดยอดแล้วค่ะ
  ----------------------------------------

  รายการที่ 2. พระแก้วมรกต 3 ฤดู หน้าตัก 9 นิ้ว ราคาองค์ละ 2,500 บาท จำนวน 3 องค์ รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ปิดยอดแล้วค่ะ
  เจ้าภาพ
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 40 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 30 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  5 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  6 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  7 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  9 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  10 คุณสุขวสา บุญหนัก และครอบครัว ร่วมบุญ 2,509 บาท
  (ฤดูหนาว)พร้อมสลักชื่อที่ฐานพระ
  11 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 39 บาท
  12 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  13 คุณการ์ตูน เพชรรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  14 คุณมุกดารัศมิ์ เลอค่ากู๊ด ร่วมบุญ 100 บาท
  15 คุณปรีชา รักปัญญา ร่วมบุญ 50 บาท
  16 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 60 บาท
  17 คุณไพลิน โพธิ์สุวรรณ ร่วมบุญ 100 บาท
  18 คุณสมชาย วงค์ไชยา ร่วมบุญ 19 บาท
  19 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  20 คุณสุชีพ ตราชู ร่วมบุญ 100 บาท
  21 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 200 บาท
  22 ครอบครัวเลาหวัฒน์ ร่วมบุญ 50 บาท
  23 คุณ "โปรไฟล์ไม่มี แต่เป็นของดีประจำจังหวัด" ร่วมบุญ 5 บาท
  24 คุณพัชนี จงเจริญ ร่วมบุญฤดูฝน 1 องค์ 2,500 บาท
  25 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญ 30 บาท
  26
  คุณปิติภัสสร์ สุธาพิสิฐ์ ร่วมบุญ 50 บาท
  27 คุณกฤดินิธิ ร่วมบุญ 100 บาท
  28 คุณสน หนองวัวซอ ร่วมบุญปิดยอด 731 บาท

  ปิดยอดแล้วค่ะ
  ----------------------------------
  รายการที่ 3. โต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 จำนวน 1 ชุด ราคา 5,800 บาท

  เจ้าภาพ

  1 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 1,400 บาท
  2 คุณอัมพร แสงงิ้วและครอบครัว ร่วมบุญ 550 บาท
  3 คุณวิลิปดา จิตร์เริงฤดี ร่วมบุญ 500 บาท
  4 คุณกิตติศักดิ์ - พรชนก ยิ้มพิบุลย์ ร่วมบุญ 500 บาท
  5 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 300 บาท
  6 ไข่หวาน ร่วมบุญ 279 บาท
  7 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  8 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 100 บาท
  9 คุณเครือวัลย์ เอื้อวศินธร ร่วมบุญ 100 บาท
  10 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญ 100 บาท
  11 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น ร่วมบุญ 100 บาท
  12 น้องปลา ร่วมบุญ 100 บาท
  13 คุณกุลวดี อินทรนิกุล ร่วมบุญ 100 บาท
  14 คุณศรีวิไล ม่วงกลิ่น ร่วมบุญ 100 บาท
  15 คุณสายทอง สิทธิสอน ร่วมบุญ 100 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  17 คุณณิชชานันทร์ เลิศศิริพัฒนชัย ร่วมบุญ 99 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 78 บาท
  19 คุณรัชนีกร Rutchaneekorn Nai ร่วมบุญ 51 บาท
  20 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  21 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  22 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  23 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 50 บาท
  24 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 50 บาท
  25 คุณนิศากร ปาอัตติปา ร่วมบุญ 50 บาท
  26 คุณ Mikan Suratemeekul ร่วมบุญ 50 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 33 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  32 คุณลลิตา เจริญผล ร่วมบุญ 30 บาท
  33 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  34 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  35 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
  36 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 25 บาท
  37 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee และครอบครัว ร่วมบุญ 21 บาท
  38 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 20 บาท
  39 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  40 คุณเหมียว ชัชฏาพร ชูชาติ ร่วมบุญ 20 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  42 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  43 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  45 คุณวิมล โอวรรณกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  48 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  50 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  52 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  55 คุณพัชรา Mar Asoke ร่วมบุญ 10 บาท
  56 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  57 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  60 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  62 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  64 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1.50 บาท
  65 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  รวมทั้งสิ้น 5,800 บาท

  ครบแล้ว
  ----------------------------------
  รายการที่ 4. ตาลปัตรใบลาน พร้อมปักลวดลายธรรมจักร จำนวน 10 ด้าม ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท

  เจ้าภาพ

  1 ผูไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบุญ 2,100 บาท
  2 คุณกิตติศักดิ์ - พรชนก ยิ้มพิบูลย์ ร่วมบุญ 700 บาท
  3 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ ร่วมบุญ 700 บาท
  4 คุณตรีเทพ จามพัฒน์ ร่วมบุญ 476 บาท
  5 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 200 บาท
  6 คุณ Yokki jtip ร่วมบุญ 200 บาท
  7 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 109 บาท
  8 คุณสุรชัย และครอบครัวโฉมยง ร่วมบุญ 108 บาท
  9 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  10 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 100 บาท
  11 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท
  12 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  13 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  14 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญ 100 บาท
  15 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น ร่วมบุญ 100 บาท
  16 คุณณัฏฐ์ฐา จีรพรโสภณไชย ร่วมบุญ 100 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  18 คุณเครือวัลย์ เอื้อวศินธร ร่วมบุญ 100 บาท
  19 น้องปลา ร่วมบุญ 100 บาท
  20 คุณกุลวดี อินทรนิกุล ร่วมบุญ 100 บาท
  21 คุณภิษษ์ฐา พนิตศรีสิทธิ์ ร่วมบุญ 89 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  24 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  25 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  26 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  27 คุณอัมภา ดาวสะอาด ร่วมบุญ 50 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  29 คุณประกายรุ้ง สว่างศรี ร่วมบุญ 50 บาท
  30 คุณกัญญาพัชญ์ ปัญญาวัฒน์มงคล ร่วมบุญ 49 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  32 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 40 บาท
  33 คุณลลิตา เจริญผล ร่วมบุญ 30 บาท
  34 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
  35 คุณ พิชญธิดา Mikan Suratemeekul ร่วมบุญ 22 บาท
  36 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 22 บาท
  37 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  38 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  39 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  40 คุณพรรณภา อินตาโสภี ร่วมบุญ 20 บาท
  41 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  42 น้องBever Veerayuth Rattanasanghirun ร่วมบุญ 20 บาท
  43 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  45 คุณเหมียว ชัชฏาพร ชูชาติ ร่วมบุญ 20 บาท
  46 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  47 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  48 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  49 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  50 คุณชาตรี ตรีอรุณ ร่วมบุญ 20 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  52 คุณวิมล โอวรรณกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  53 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 18 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  55 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  56 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 12 บาท
  57 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 10 บาท
  58 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  59 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  60 คุณพัชรา Mar Asoke ร่วมบุญ 10 บาท
  61 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  62 คุณสมบัติ เนียมสวรรค์ ร่วมบุญ 9 บาท
  63 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  64 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee ร่วมบุญ 6 บาท
  65 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  66 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประเสริฐ ร่วมบุญ 5 บาท
  67 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  68 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 5 บาท
  69 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  70 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  71 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  72 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 2 บาท
  73 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  74 น้องขวัญพิมพ์ ทรัพย์เจริญ 39 บาท
  ----------------------------------


  รายการที่ 5. รองเท้าแตะสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 4 คู่ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
  เจ้าภาพ

  1 คุณสุภควดี น้องฝ้าย จีระตระกูล ร่วมบุญ 263 บาท
  2 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 250 บาท
  3 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  4 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  6 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  7 คุณผ่องฉวี ภูชงค์ ร่วมบุญ 50 บาท
  8 ไข่หวาน ร่วมบุญ 40 บาท
  9 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 22 บาท
  10 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 20 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  12 คุณวิมล โอวรรณกุล ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณอัจฉรา จ้าวสันเที๊ยะ ร่วมบุญ 20 บาท
  14 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  15 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  16 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 10 บาท
  17 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  ครบปิดยอด

  -----------------------------------
  รายการที่ 6. เก้าอี้นั่งไม้สนนอก จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท
  เจ้าภาพ
  1. คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 20 บาท
  2. คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  3. คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  4. คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  5. ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  6. คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท

  ยังขาดอีก 14,761 บาท

  ==============================
  รวม 6 รายการ เป็นเงิน 38,600 บาท

  ==============================

  ปิดรับบุญเดือนเมษายน 2563 ค่ะ

  สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
  ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
  059-1106752
  พัชราภา มณีรัตน์

  557803840316a04ba322e6dd91d6eaf1.jpg AS1.jpg adidas-0583-85432-4.jpg 20118-752.jpg 51081682_345924046132222_6155826520544772096_n.jpg 2d82745f8d6538be2d3e5c6567df4606.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2020
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  รายการที่ 1 มีเจ้าภาพแล้ว คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์
  รายการที่ 4 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ 1 ด้าม
   
 3. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  รายการที่ 1 พระพุทธชินราช 9 นิ้ว ครบแล้วปิดยอด
  รายการที่ 2. พระแก้วมรกต 3 ฤดู หน้าตัก 9 นิ้ว จำนวน 3 องค์ รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ปิดยอดแล้วจ้า
  รายการที่ 5. รองเท้าแตะสำหรับพระสงฆ์ จำนวน 4 คู่ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท ขาดอีก 3 คู่ ยัง ปิดยอดแล้วค่ะ
  ========================
  ขาดรายการต่อไปนี้
  รายการที่ 3. โต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 จำนวน 1 ชุด ราคา 5,800 บาท ยังขาดอีก 5,326 บาท

  รายการที่ 4. ตาลปัตร พร้อมปักลวดลายธรรมจักร จำนวน 10 ด้าม ๆ ละ 700 บาท เป็นเงิน 7,000 บาท ยังขาดอีก 5,797 บาท


  รายการที่ 6. เก้าอี้นั่งไม้สนนอก จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท ยังขาดอีก 14,741 บาท
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 8 มกราคม 2020
 4. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาบุญกับคุณพัชนี จงเจริญ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพพระแก้วฤดูฝน 1 องค์ พร้อมสลักชื่อให้
   
 5. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาบุญกับว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญพระแก้วมรกต 30 บาท
   
 6. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  20181128_172539-02.jpg
   
 7. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 11 มค 63
  บุญโต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 หมู่ 7
  ถวายวัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี
  ❎ยังขาดอีก 5,073 บาท
  ==========================
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  3 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  4 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  7 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
  8 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  9 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 33 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  15 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  25 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 50 บาท
  26 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 100 บาท
   
 8. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 11 มค 63
  บุญตาลปัตร ถวายวัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี
  ❎ยังขาดอีก 5,076 บาท
  ==========================
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  3 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ ร่วมบุญ 700 บาท
  4 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  6 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  7 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  8 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  9 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  10 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  11 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  12 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 10 บาท
  14 คุณพรรณภา อินตาโสภี ร่วมบุญ 20 บาท
  15 คุณสุรชัย และครอบครัวโฉมยง ร่วมบุญ 108 บาท
  16 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 22 บาท
  17 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 100 บาท
  18 คุณอัมภา ดาวสะอาด ร่วมบุญ 50 บาท
  19 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  20 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  21 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  22 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee ร่วมบุญ 6 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  23 น้องBever Veerayuth Rattanasanghirun ร่วมบุญ 20 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 22 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  33 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประเสริฐ ร่วมบุญ 5 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  34 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 40 บาท
   
 9. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 11 มค 63
  บุญเก้าอี้นั่งไม้สน จำนวน 10 ตัว
  ถวายวัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี
  ❎ยังขาดอีก 14,690 บาท
  ==========================
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 20 บาท
  3 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  4 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  7 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
  8 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  9 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 50 บาท
   
 10. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 12 มค 63
  บุญโต๊ะหมู่บูชา หน้า 7 หมู่ 7
  ถวายวัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี
  ❎ยังขาดอีก 4,781 บาท
  ==========================
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  3 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  4 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  7 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
  8 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  9 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  12 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  13 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 33 บาท
  14 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  15 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  16 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 100 บาท
  17 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  18 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  19 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  20 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  21 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  22 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  23 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  25 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 50 บาท
  26 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 100 บาท
  27 คุณเหมียว ชัชฏาพร ชูชาติ ร่วมบุญ 20 บาท
  28 คุณลลิตา เจริญผล ร่วมบุญ 30 บาท
  29 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  30 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee และครอบครัว ร่วมบุญ 21 บาท
  31 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น ร่วมบุญ 100 บาท
  32 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
   
 11. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 12 มค 63
  บุญตาลปัตร ถวายวัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี
  ❎ยังขาดอีก 4,788 บาท
  ==========================
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  3 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ ร่วมบุญ 700 บาท
  4 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  6 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  7 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  8 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  9 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  10 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  11 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  12 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 10 บาท
  14 คุณพรรณภา อินตาโสภี ร่วมบุญ 20 บาท
  15 คุณสุรชัย และครอบครัวโฉมยง ร่วมบุญ 108 บาท
  16 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 22 บาท
  17 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 100 บาท
  18 คุณอัมภา ดาวสะอาด ร่วมบุญ 50 บาท
  19 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  20 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  21 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  22 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee ร่วมบุญ 6 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  23 น้องBever Veerayuth Rattanasanghirun ร่วมบุญ 20 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 22 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  33 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประเสริฐ ร่วมบุญ 5 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  34 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 40 บาท
  35 คุณเหมียว ชัชฏาพร ชูชาติ ร่วมบุญ 20 บาท
  36 คุณลลิตา เจริญผล ร่วมบุญ 30 บาท
  37 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  38 คุณสมบัติ เนียมสวรรค์ ร่วมบุญ 9 บาท
  39 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น ร่วมบุญ 100 บาท **โอนจากกลองเพล
  40 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
   
 12. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  วันนี้ตอนเช้าได้ไปพันทิพประตูน้ำ ปรากฏว่าร้าน advice เขาย้ายไปแล้ว ก็เลยไปเสาชิงช้าแทน ไปหาเช่าพระแก้วมรกต และพระพุทธชินราช ได้พระแก้วมรกตมา 3 องค์ 3 ฤดู ส่วนพระพุทธชินราชก็เลยสั่งเขาทำใหม่ เพราะไม่ถูกใจ เนื่องจากเดินหามาหลายร้าน ไม่มีร้านใดที่เขามีตามที่หลวงพี่โจ้สั่งเลย ขอโชว์แค่ 2 องค์ เพราะว่าถือไม่ไหวค่ะ

  ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพพระแก้วมรกต
  ทรงฤดูฝน คือ คุณพัชนี จงเจริญ
  ทรงฤดูหนาว คือ คุณสุขวสา บุญหนัก
  01.jpg 02.jpg
   
 13. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อัพเดทวันที่ 13 มค 63
  บุญตาลปัตร ถวายวัดโปร่งเก่า อ.หนองโดน สระบุรี
  ❎ยังขาดอีก 4,788 บาท
  ==========================
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 20 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 15 บาท
  3 คุณอลิษา วนาประเสริฐศักดิ์ ร่วมบุญ 700 บาท
  4 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  5 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 50 บาท
  6 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  7 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 15 บาท
  8 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  9 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 20 บาท
  10 พ่อบุญแม่เล็ก เอื้ออรุณลูกๆหลานๆ ร่วมบุญ 20 บาท
  11 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  12 คุณจารุดา โภคศิริ ร่วมบุญ 20 บาท
  13 คุณศศิธร สายด้วง ร่วมบุญ 10 บาท
  14 คุณพรรณภา อินตาโสภี ร่วมบุญ 20 บาท
  15 คุณสุรชัย และครอบครัวโฉมยง ร่วมบุญ 108 บาท
  16 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 22 บาท
  17 คุณโชติกา ยมจินดา ร่วมบุญ 100 บาท
  18 คุณอัมภา ดาวสะอาด ร่วมบุญ 50 บาท
  19 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  20 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  21 คุณวินัย ดาษทรัพย์ ร่วมบุญ 100 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  22 คุณ Phiyaporn Psstpunyawat J. Lookhlee ร่วมบุญ 6 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  23 น้องBever Veerayuth Rattanasanghirun ร่วมบุญ 20 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  24 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 3 บาท
  25 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 7 บาท
  26 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  27 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 20 บาท
  28 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 22 บาท
  29 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  30 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 50 บาท
  31 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 40 บาท
  32 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 10 บาท
  33 คุณสุรพงศ์ แพรภัทรประเสริฐ ร่วมบุญ 5 บาท ***โอนมาจากบุญกลองเพล
  34 คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร ร่วมบุญ 40 บาท
  35 คุณเหมียว ชัชฏาพร ชูชาติ ร่วมบุญ 20 บาท
  36 คุณลลิตา เจริญผล ร่วมบุญ 30 บาท
  37 คุณฉัตรชนก ชุมชูศักดิ์ศรี ร่วมบุญ 100 บาท
  38 คุณสมบัติ เนียมสวรรค์ ร่วมบุญ 9 บาท
  39 คุณชุติกาญจน์ ผามั่น ร่วมบุญ 100 บาท **โอนจากกลองเพล
  40 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 29 บาท
   
 14. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ไปรับพระมาแล้ว 3 องค์ พระพุทธชินราชสั่งเขาไว้ ไปรับวันที่ 25 มค
  แต่โต๊ะหมู่บูชากับตาลปัตร ยังไม่ครบเลย อยากให้ได้ครบจะได้นำไปถวายพร้อมกันทีเดียว
   
 15. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  บุญตาลปัตร ยังขาดอีก 4,699 บาท
  บุญโต๊ะหมู่บูชา ขาดอีก 4,781 บาท
  059-1106752 กรุงไทย พัชราภา
   
 16. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ขออนุโมทนาสาธุกับเจ้าภาพที่ได้ร่วมบุญถวายพระแก้วมรกตทรงฤดูร้อน ดังมีรายนามดังนี้ และพระสำหรับตั้งวางบนโต๊ะหมู่บูชาครบแล้ว แต่ยังขาดโต๊ะหมู่บูชา และตาลปัตร อยู่ ท่านใดร่วมบุญขอเชิญร่วมได้ตามกำลังศรัทธา
  รายชื่อเจ้าภาพพระแก้วมรกตฤดูร้อน
  1 ไข่หวาน ร่วมบุญ 40 บาท
  2 คุณศรายุทธ กองกานต์รุจิ ร่วมบุญ 30 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 6 บาท
  5 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 1 บาท
  6 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว ร่วมบุญ 100 บาท
  7 คุณประวิตร พลอยงาม ร่วมบุญ 100 บาท
  8 คุณธานี นาคอินทร์แจ้งและครอบครัว ร่วมบุญ 50 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบุญ 30 บาท
  10 คุณชนม์นิภา-วชิรวิทย์-บรรณวิชญ์ ศิริเวชฎารักษ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  13 คุณณิชชาอร สมพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 39 บาท
  14 คุณกัญญ์ณณัฐ+พงศ์สิริและทุกคนในครอบครัวรัตน์จิราภรณ์ ร่วมบุญ 100 บาท
  15 คุณการ์ตูน เพชรรัตน์ ร่วมบุญ 100 บาท
  16 คุณมุกดารัศมิ์ เลอค่ากู๊ด ร่วมบุญ 100 บาท
  17 คุณปรีชา รักปัญญา ร่วมบุญ 50 บาท
  18 คุณมานิตย์ ใจเบิกบานและครอบครัว ร่วมบุญ 60 บาท
  19 คุณไพลิน โพธิ์สุวรรณ ร่วมบุญ 100 บาท
  20 คุณสมชาย วงค์ไชยา ร่วมบุญ 19 บาท
  21 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว ร่วมบุญ 300 บาท
  22 คุณสุชีพ ตราชู ร่วมบุญ 100 บาท
  23 คุณวิรวิทย์ อรุณเลิศกีรติ ร่วมบุญ 200 บาท
  25 ครอบครัวเลาหวัฒน์ ร่วมบุญ 50 บาท
  31 คุณใช้ชื่อเฟส โปรไฟล์ไม่มี เป็นของดีจังหวัด ร่วมบุญ 5 บาท
  34 ว่าที่ ร.ต.ธนพล จินตประชา ร่วมบุญ 30 บาท
  35 คุณปิติภัสสร์ สุธาพิสิฐ์ ร่วมบุญ ร่วมบุญ 50 บาท
  38 คุณกบ กฤดินิธิ ร่วมบุญ 100 บาท
  39 คุณ สน หนองวัวซอ ร่วมบุญ 731 บาท

  20200114_065211.jpg
   
 17. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ❎บุญตาลปัตร ยังขาดอีก 4,372 บาท
  ❎บุญโต๊ะหมู่บูชา ขาดอีก 4,781 บาท
  ❎บุญเก้าอี้นั่งไม้สน ขาดอีก 14,414 บาท
  059-1106752 กรุงไทย พัชราภา
   
 18. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ❎บุญตาลปัตร ยังขาดอีก 4,124 บาท
  ❎บุญโต๊ะหมู่บูชา ขาดอีก 4,726 บาท
  ❎บุญเก้าอี้นั่งไม้สน ขาดอีก 14,414 บาท
  059-1106752 กรุงไทย พัชราภา
   
 19. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  ❎บุญตาลปัตร ครบแล้ว ณ วันที่ 16 มค 63
  ❎บุญโต๊ะหมู่บูชา ครบแล้ว ณ วันที่ 17 มค 63
  ❎บุญเก้าอี้นั่งไม้สน ขาดอีก 14,239 บาท
  059-1106752 กรุงไทย พัชราภา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2020
 20. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  9,240
  ค่าพลัง:
  +14,934
  อนุโมทนาบุญคุณวิลิปดา จิตร์เริงฤดี ร่วมบุญโต๊ะหมู่บูชา 500 บาท สาธุๆๆ ค่ะ

  บุญตาลปัตรครบแล้วค่ะปิดยอด
  บุญโต๊ะหมุ่บุชา ครบแล้ว ณ วันที่ 17 มค 63
  บุญเก้าอี้นั่งไม้สน ขาดอีก 14,039 บาท
  059-1106752 กรุงไทย พัชราภา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มกราคม 2020

แชร์หน้านี้

Loading...