เรื่องเด่น ย้ำ ‘พระ-เณร’ เรียนบาลีเพื่อรักษาคำสอนในพุทธศาสนา

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 15 ธันวาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,547
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,824
  ค่าพลัง:
  +6,888
  เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค ประจำปี 2563 เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยมีพระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค จำนวน 321 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 354 รูป รวม 675 รูป เข้าร่วมพิธี

  b8b0-e0b980e0b893e0b8a3-e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a5e0b8b5e0b980e0b89ee0b8b7.jpg

  b0-e0b980e0b893e0b8a3-e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a5e0b8b5e0b980e0b89ee0b8b7-1.jpg

  b0-e0b980e0b893e0b8a3-e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b8b2e0b8a5e0b8b5e0b980e0b89ee0b8b7-2.jpg

  จากนั้นสมเด็จพระวันรัต กล่าวให้โอวาทว่า ในฐานะที่ทุกท่านเป็นศาสนทายาท นอกจากการตั้งใจเล่าเรียนจะได้ชื่อว่า ปฏิบัติตนเพื่อเป็นศาสนทายาทตามหน้าที่แล้ว ยังได้รับความรู้ ความฉลาดในวิชา ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ เป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา การศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น คณะสงฆ์จัดขึ้นเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นคงอยู่ได้ และผู้ที่มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนโดยตรง คือ พระภิกษุสามเณร ทั้งนี้เพื่อรักษาคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาไว้ คำสอนในพระพุทธศาสนาจำเป็นอย่างไร คำสอนในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นหลักดำเนินชีวิต เป็นความจริง เป็นของธรรมดา เป็นธรรมชาติ ผู้ที่เกิดมาบนโลกนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตนตามคำสอนทางพระพุทธศาสนา จะประสบความสุข ความเจริญในชีวิต ทั้งยังถือว่าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นสากล เพราะเป็นหลักดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมด ไม่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้น เมื่อจำเป็นอย่างนี้แล้ว สมควรประกาศให้ชาวโลกรับทราบ และผู้ที่มีหน้าที่ในการประกาศก็คือ พระภิกษุสามเณร จึงจำเป็นต้องตั้งใจศึกษาให้มีความรู้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ไม่ให้คลาดเคลื่อน

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/812983
   
 2. naitiw

  naitiw เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 มกราคม 2006
  โพสต์:
  1,596
  ค่าพลัง:
  +2,854
  ถูกต้องครับ เพราะถ้าไม่เข้าใจศัพท์อาจทำให้แปลความหมายผิดพลาดได้
   

แชร์หน้านี้

Loading...