เรื่องเด่น ร.10 พระราชทุนเล่าเรียนหลวง ‘พระธรรมจาริก’

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 19 พฤศจิกายน 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,530
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,824
  ค่าพลัง:
  +6,888
  e0b8b2e0b88ae0b897e0b8b8e0b899e0b980e0b8a5e0b988e0b8b2e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b8abe0b8a5.jpg

  พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในฐานะรองประธานคณะพระธรรมจาริก กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมคณะพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และพระราชทานพระพุทธรูป แด่พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ในฐานะประธานคณะพระธรรมจาริก เพื่อถวายให้พระธรรมจาริก อัญเชิญไปประดิษฐานที่อาศรมพระธรรมจาริกในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรูปและทุนเล่าเรียนหลวงแด่โครงการพระธรรมจาริก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าสืบต่อไป

  พระอุดมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการพระธรรมจาริกนั้นก่อตั้งขึ้นในปี2508 โดยดำริของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอาศรมพระธรรมจาริกจำนวนกว่า 300 แห่ง และในระหว่างปี 2537-2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะพระธรรมจาริก ขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการพระธรรมจาริกเคียงคู่กับงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ต่อมาปี 2543-2562 พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ส่งพระบัณฑิตอาสาสมัครขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับพระธรรมจาริก โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการฯ ที่มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำให้การทำงานของคณะสงฆ์บนพื้นที่สูงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น จากนั้นปี 2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. ได้ให้ความอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก เพื่อพัฒนาและสงเคราะห์ราษฎรบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และในปี 2563 คณะกรรมการโครงการพระธรรมจาริก ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน69 รูป เพื่อให้พระธรรมจาริกมีแนวคิดและกระบวนการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ต่อไป

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.dailynews.co.th/education/807630
   

แชร์หน้านี้

Loading...