วณิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องการค้าขาย

ในห้อง 'ทุกข์และปัญหาชีวิต' ตั้งกระทู้โดย Mdef, 9 กรกฎาคม 2017.

 1. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  856
  ค่าพลัง:
  +1,443
  วณิชชสูตร
  เล่มที่ ๒๑
  [๗๙] ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้ว นั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
  ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายขาดทุน
  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์
  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้
  ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์
  อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์
  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสารีบุตร
  บุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
  ย่อมปวารณาว่า ขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์
  เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปวารณา ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้
  เขาทำการค้าขายอย่างใด ๆ เขาย่อมขาดทุน
  อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
  ย่อมปวารณาว่า ขอท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์
  แต่เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ไม่เป็นไปตามประสงค์
  ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้น มาสู่ความเป็นมนุษย์นี้
  เขาทำการค้าขายอย่างใด ๆ เขาย่อมไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์
  อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
  ย่อมปวารณาว่า ขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์
  เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ตามที่ประสงค์
  ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้
  เขาทำการค้าขายอย่างใด ๆ เขาย่อมได้กำไรตามที่ประสงค์
  อนึ่ง บุคคลบางคนในโลกนี้ เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้ว
  ปวารณาว่า ขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์
  เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ยิ่งกว่าที่ประสงค์
  ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้น มาสู่ความเป็นมนุษย์นี้
  เขาทำการค้าขายอย่างใด ๆ เขาย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์
  ดูกรสารีบุตร นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้
  ทำการค้าขายขาดทุน นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้
  ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์
  นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้
  ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์นี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้
  ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์ ฯ
  จบสูตรที่ ๙


  ๗. วณิชชสูตร

  เล่มที่ ๒๒
  [๑๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย การค้าขาย ๕ ประการนี้ อันอุบาสกไม่พึงกระทำ ๕ ประการเป็นไฉน คือ
  การค้าขายศาตรา ๑
  การค้าขายสัตว์ ๑
  การค้าขายเนื้อสัตว์ ๑
  การค้าขายน้ำเมา ๑
  การค้าขายยาพิษ ๑
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย การค้าขาย ๕ ประการนี้แล อันอุบาสกไม่พึงกระทำ ฯ จบสูตรที่ ๗


  ที่มา http://www.tipitaka.com/vanich.htm
   

แชร์หน้านี้

Loading...