วัญจกธรรม (ธรรมเป็นเครื่องหลอกลวง) ๓๘ ประการ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ปุณฑ์, 11 กรกฎาคม 2012.

 1. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  ๑. ความพอใจในกาม ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นอปฏิกูลสัญญา​

  ๒. ความพยาบาท ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นปฏิกูลสัญญา​

  ๓. ถีนมิทธะ (ความท้อถอย ง่วงเหงา) ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นสมาธิ​

  ๔. อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน) ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นการปรารภความเพียร​

  ๕. กุกกุจจะ (ความรำคาญใจ) ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา​

  ๖. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีการพิจารณาทั้งสองฝ่าย​

  ๗. ความหลงพร้อม (ไม่รู้) ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีการวางเฉยต่ออารมณ์ที่น่าปรารภนาและไม่น่าปรารถนา​

  ๘. มานะ (ความสำคัญตน) ย่อมลวง โดยความไม่ดูหมิ่นตน เหมือนกับว่าเป็นผู้รู้จักตน​

  ๙. มิจฉาทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ย่อมลวง ด้วยการถือเอาเหตุอันสมควร เหมือนกับว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ​

  ๑๐. ความเป็นผู้ไม่ถึงความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นปราศจากความกำหนัดยินดี​

  ๑๑. กามสุขัลลิกานุโยค (การประกอบเนืองๆ ซึ่งความหมกมุ่นในกาม) ย่อมลวงเหมือนกับว่าเสพในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้​

  ๑๒. ความเป็นผู้มีปกติไม่แบ่งปัน ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์​

  ๑๓. มิจฉาอาชีวะ ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้มีปกติแบ่งปัน​

  ๑๔. ความเป็นผู้มีปกติไม่สงเคราะห์ ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยการไม่คลุกคลี​

  ๑๕. ความคลุกคลีที่ไม่สมควร ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้มีปกติสงเคราะห์​

  ๑๖. ปิสุณาวาจา (กล่าวส่อเสียด) ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้กล่าวคำจริง​

  ๑๗. ความเป็นผู้ใคร่ในสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ไม่กล่าวส่อเสียด​

  ๑๘. ความเป็นผู้ทำการประจบ ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันเป็นที่รัก​

  ๑๙. ความเป็นผู้ไม่ชื่นชมยินดี (กับผู้อื่น) ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้พูดพอประมาณ ​

  ๒๐. มายาและสาไถย ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้มีปกติชื่นชมยินดี (กับผู้อื่น)​

  ๒๑. ผรุสวาจา (กล่าวคำหยาบ) ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้พูดข่ม​

  ๒๒. ความเป็นผู้เพ่งโทษผู้อื่น ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ติเตียนบาป​

  ๒๓. ความตระหนี่ตระกูล ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีความประพฤติเกื้อกูลต่อตระกูล​

  ๒๔. ความตระหนี่อาวาส ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ใคร่เพื่อให้อาวาสตั้งอยู่ตลอดกาลนาน ​

  ๒๕. ความตระหนี่ธรรม ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นการรักษาพระธรรมไว้ให้ดำรงมั่น​

  ๒๖. ความเป็นผู้ยินดีในการพูดคุย ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ยินดียิ่งในการแสดงธรรม​

  ๒๗. ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ไม่กล่าวคำหยาบและกระทำการอนุเคราะห์แก่หมู่คณะ​

  ๒๘. ความเป็นผู้ยินดีในการงาน ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้ใคร่ซึ่งบุญ​

  ๒๙. ความเร่าร้อนแห่งจิต ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นการสลดสังเวช​

  ๓๐. ความเป็นผู้ไม่พิจารณาอย่างรอบคอบ ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นผู้มากไปด้วยศรัทธา​

  ๓๑. ความเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา​

  ๓๒. ความเป็นผู้ไม่รับเอาคำพร่ำสอนของครูทั้งหลายโดยเคารพ ย่อมลวงเหมือนกับว่ามีตนเป็นใหญ่​

  ๓๓. ความไม่เคารพในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีธรรมเป็นใหญ่​

  ๓๔. ความดูหมิ่นตนและดูหมิ่นธรรม ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีโลกเป็นใหญ่​

  ๓๕. ราคะ (ความยินดีติดข้อง) ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีเมตตา​

  ๓๖. ความเศร้าโศก ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีความกรุณา​

  ๓๗. ความร่าเริง ย่อมลวง เหมือนกับว่ามีเป็นผู้อยู่ด้วยมุทิตา​

  ๓๘. ความเป็นผู้ทอดทิ้งฉันทะ (ความพอใจ) ในกุศลธรรมทั้งหลาย ย่อมลวงเหมือนกับว่าเป็นผู้อยู่ด้วยอุเบกขา​

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2012
 2. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  จิตเห็นจิต เห็นได้แค่ไหนหนอ
  จะมากพอเห็นได้ถึงใจไหม
  คนดูตัว ตัวดูตนจนพ้นใคร
  จะเห็นได้แต่ปัจจัยอาศัยกัน

  มีกุศล อกุศล มันล้นขึ้น
  ไม่ระรื่น หลอกว่าไม่..แล้วใส่ฝัน
  ว่าเราดี แสนดีทุกวี่วัน
  เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีที่มา

  เห็นแต่ดี แต่งาม ตามใจหมด
  ใจจะคดหลอกได้ไม่กังขา
  ใครหลอกเอา ไม่แสบเท่าผงเข้าตา
  หลอกตัวเองตลอดมา น่าชื่นชม

  เราหลอกเขา เขาหลอกเรา เขลาไปหมด
  แต่ที่ปด เราหลอกเรายิ่งเขลาขม
  เพราะมีแต่ตัวเรา ต้องเศร้าตรม
  ติดในหล่ม แล้วใครช่วย ม้วยพอดี

  อัตหิ อัตโน ..นาโถ นั่น
  เป็นคำขวัญ ความจริงเป็นอย่างนี้
  มีแต่เรา ช่วยตัวเรา อย่างมากมี
  คนอื่นทำได้แค่ชี้ อย่างนี้เอง..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 กรกฎาคม 2012
 3. Samarnl

  Samarnl เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 มิถุนายน 2010
  โพสต์:
  2,287
  ค่าพลัง:
  +4,704
  อนุโมทนาสาธุ...
  ธรรม ๓๘ ประการย่อมลวงคนโง่ให้หลงได้
  เหมือนช่อดอกไม้มารที่หยิบยื่นให้ ทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้าง ทางใจบ้าง ด้วย สี เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และ ธัมมารมณ์
   
 4. ปุณฑ์

  ปุณฑ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2008
  โพสต์:
  2,769
  ค่าพลัง:
  +4,691
  ๒๙. ความเร่าร้อนแห่งจิต ย่อมลวง เหมือนกับว่าเป็นการสลดสังเวช

  อันนี้ ไม่รู้เป็นเยอะหรือเปล่า
  เพราะไปไหน ที่ไหน อะไร ก็เบื่อไปเสียหมด.. บางทีรู้สึกสลดแต่กลับมีความเร่าร้อน

  สลดแบบไม่เร่าร้อน
  สลดสังเวชอย่างเดียว มันจะเป็นอย่างไร สลดสังเวชอย่างเดียว ??

  ธรรมว่าด้วยความสลดสังเวช
  สลดใจ [ธรรมสังคณี]
   
 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158
  8f27bf250c884c18f7454c0ba3e88e9b.gif   
 6. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158


  ff91fbb26b355d472e4a3e2a820baa82.gif
   
 7. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,374
  ค่าพลัง:
  +545
  ผมหื่นจริงๆนะไม่ได้หลอก55
   
 8. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,374
  ค่าพลัง:
  +545
  ขอบ่นก่อนนอนนะครับ
  ยิ่งปฎิบัติไปมันยิ่งเรียบง่ายซื่อตรง
  เวลามันติดอะไรเรากะรู้ได้
  แก้ได้เรากะแก้
  ไม่เห็นต้องคิดอะไรมากชีวิต
  ไม่รู้จะตายวันไหนกะไม่รู้
   
 9. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  2,534
  ค่าพลัง:
  +2,158  e3542eff91eee5c0c67f2139d9ebe135.jpg
   
 10. ไร้คม

  ไร้คม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  557
  ค่าพลัง:
  +200
  วัญจกธรรม ๓๘ ประการ
  (ธรรมเป็นเครื่องหลอกลวง)
  มีไว้สำหรับให้เข้ามาค้นหาที่มาของธรรมเป็นเครื่องหลอกลวง
  เพื่อสร้างกำลังใจ
  หากไม่มีธรรมเป็นเครื่องหลอกลวงไว้คอยให้สร้างกำลังใจ
  ก็ไม่มีอะไรให้ฝึกทวนกระแส
  เมื่อฝึกมีกำลังมากพอ
  ก็ทวนกระแสออกจากการหมุนวน
  ถือตัวถือตนคือวนเข้า
  ละวางตัวตนคือวนออก
  ออกได้ไวออกได้ช้าก็ขึ้นอยู่
  กับกำลังใจของแต่ละคนในการทวนกระแสคับ
   
 11. สุรีย์บุตร

  สุรีย์บุตร ចប់

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  779
  ค่าพลัง:
  +379
  เห็นคำำำว่าหลอกลวงแล่้ว ใจคอไม่ค่อยจะดี
   
 12. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,374
  ค่าพลัง:
  +545
  ผมกลัวแต่เรากลอกตัวเองนี่ละ
  คนอื่นหลอกไม่เท่ารัย55
   
 13. กระร่อน

  กระร่อน อกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อม

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  4,374
  ค่าพลัง:
  +545
 14. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  โดน วิสุกกะทิ มัด หลอกเอา จังหนับ เหมือน จขกท

  ป่านนี้ จขกท คงกลายเป็น "เต้าเจี้ยว" ไปแล้ว

  วิญจกธรรม หรือ วัญจกธรรม อันนี้คงเป็น หมัดเด็ด
  ของฝ่าย พรหามณ์ ที่จะทำให้ พุทธ ล้มประดาตาย

  จะทำอะไร ก็ผิดไปหมด

  ก็เลย ทำแบบ คาๆ ค้างๆ ไม่สุด ทำพอเป็น พิธี
  หากทำมากไป จนออกนอกหน้า ก็จะโดนชี้ว่า

  อุ้ย วญ+จก (มายาลวง + ข้อๆ ) อ้างเล่ห์

  น้องๆ หนูๆ ฮับ

  เวลาอ่าน ธรรมะหวข้อใด อ่านแล้ว ไม่มีทางออก
  ไม่ได้ชี้ทางออก สงเคราะห์ไว้ ให้ ตั้งข้อสังเกต
  ไว้ก่อนว่า ธรรมหัวข้อนั้น โดน ฝาย พรามณ์อาลักษณ์
  เข้ามาอาศัยอำนาจ กษัตริย์ เข้ามาแต่งหลอกเอาไว้

  ธรรมหัวข้อใด มี การชี้ "มรรค" ( อุบายนำออก
  ประกบ ไว้ด้วย ) ธรรมนั้น จะเป็นฝ่าย พุทธ ได้
  กระทำไว้ พอเชื่อมขนมกินได้

  สำหรับ วิญญาณจกจก ธรรม 38 นี้ อุบายนำ
  ออกขอ สำแดงไว้ให้ ผ่านท่าน ปลาดทาน
  ให้รับไป พินา ด้วยอาการอย่างนี้

  สำหรับ ช่างก่อสร้าง

  ให้ อุปมา เวลารับงานมา แล้ว จำนวนแรงงาน
  มานั่งรอกันครบไหม หน้าตาแต่ละคนสร่างหรือจยังก์

  พอ นายช่าง นับลุกช่าง ที่สติ สตังค์ พร้อม ให้นึก
  ถึงคำบาลีว่า "อัญญามัญญ"

  แปลเป็นภาษาทอย ก็ "ไม่ก้ำเกินกัน"

  แปลเป็นไทย อีกที คือ "มีสิ่งนึงแล้วไม่ทำให้อีกสิ่งนึงหาย"

  แล้ว ก็กลับไป วิญญาณจกจก ธรรม อีกที

  เวลา ประกอบ หัวข้อธรรมใดใน 38 แล้ว สิ่งอื่นมันไม่
  หายไปไหน เหมือน มันนก็ ยังทำงานทำการแข็ง
  ขันในส่วนงานของตน อันนี้ ก็จะเชื่อมขนมกินได้
  ว่าไม่ได้เกิด การเท หรือ นิกันติ ไปใน ธรรมข้อ
  ใดข้อหนึ่ง(จนเกิดการโดน วิญ-ลวง-มายาไถลไหลไป)

  ยกตัวอย่าง ข้อ 38 "อุเบกขา"

  อุเบกขา หาก น้องๆหนูๆ โดน วิสุกกะทิมัด ข้อนี้หลอก
  เอาจังหนับ ก็จะ ตายเลย ฌาณ แฌณ ไม่ได้สัมผัส

  เพราะ เขาเขียนลวงว่า อุเบกขา คือ ฉันทะในกุศล หาย

  อุเบกขาพุทธ น้องๆ หนูๆ จำไว้ให้ดีๆ ว่า
  พุทธศาสนา จะ ยังกิจกุศลให้มากๆ "ไม่มีคำว่าอิ่ม"
  จิตจะผ่องแผ้ว(มีสติ) ยังกิจให้ถึงพร้อม(นิพพาน ผั๊วะ!!)

  พอมองออกไหม ฮับ

  อัญญามัญญา เวลามี สิ่งนึง แล้ว สิ่งอื่นๆ ก็ยัง
  ปรากฏพร้อมอยู่ สีล ทาน ขันติ ฯลฯ มันจะ
  เหมือน ลูกช่างรอกันพร้อมหน้า ทำในหน้า
  ที่ของตน ก่อนนายช่างจะมาสั่งงาน มัคสมังคี
  ( อาศัย ระลึก ก็เรียก )
   
 15. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  หากเป็น พุทธมามะกะ อ่าน ธรรมหัวข้อนี้
  แล้วต้องได้กลิ่น ตุตุ ฮับ

  มันเป็น กล ของ ฝ่ายพราหมณ์ ที่จะเอา ชนะ กันในสภา

  ยกตัวอย่าง สภามหาเถระฝ่ายสิงหล อ้าง "ธรรมเป็นใหญ่"

  คนที่นำเสนอ วิสุกกะทิัด จะยัดข้อหาทันที ว่า เป็น
  บุคคลไม่เคารพในเพื่อนพรหมจรรย์ ก็จะถูก อุ้ม
  หรือ เชิญให้ออกนอก สภา ไป

  คาดว่า ฝ่ายพรหมณ์ใช้ ธรรมข้อนี้ ตบตา สภาศรีลังกา
  สำเร็จ ตำราพระไตรปิฏกที่เป็น ภาษา สิงหล จึงถูกสั่ง
  ให้เผาทิ้งทั้งหมด แล้ว ใช้ ตำรา วิสุกกะทิมัด แทนทั้งหมด

  ธรรม วิญญษณ จ๊ก จ๊ก อะไร นี่ ไม่ใช่ ธรรมเพื่อกำลังใจ

  แต่เป็น เครื่องมือ ทำลาย คุณความดี ทุกชนิด สถาณเดียว
   
 16. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  น้องๆ หนูๆ ลอง อ่าน ด้วย หัวข้อธรรม ในส่วนหลัง
  แล้ว พิจารณา มาที่ ข้อหา ที่เขา ยัดให้เป็น

  หาก ดูเผินๆ จะเหมือนว่า เป็น ตรรกะ

  แต่หาก น้องๆ หนูๆ มี ธรรมปฏิบัติสมจริงใน
  ธรรมส่วนหลัง แล้ว มาพิจารณา ข้อหา
  ที่เขา ยัดให้ในส่วนหน้า ก็จะ จับพิรุธ
  ธรรมในหัวข้อนี้ได้ ว่า ชาวพุทธเราโดนหลอก
  จังหนับ

  ชนิด

  ขุนรองปลัดชู ไม่ได้รับการช่วยเหลือ แถม
  ถูกพิพากษาให้ ตาย ไปอย่าง งงๆ ว่า ทำดี
  มาขนาดนี้ กลับโดนหาว่า กบฏ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2020
 17. ไร้คม

  ไร้คม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  557
  ค่าพลัง:
  +200
  เห็นด้วยคับเหมือนเขียนเพื่อปกปิด
  ปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้
   
 18. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  ลอง น้อมไปปฏิบัติ พินา เลยฮับ

  ยกตัวอย่าง อุเบกขา นี่ หากมีแล้ว
  เป็นการ ละฉันทะในความดี จริงไหม

  เช่น

  พระศาสดา ไปห้าม ทัพ ปยุรญาต สามหน

  พอหนที่ สี่ ก็ อุเบกขา ...นี่ ยังไง

  พระศาสดา พระองค์ทรง ละ
  ฉันทะในการทำความดี แล้วหรือ

  หรือว่า

  จริงๆ กำลัง เปิดให้ ความดีมีปัจจัย
  ให้มีขึ้น ถึงขีดสุด (หมดหนี้)

  กรณีที่ ทรงเทศนาธรรม ในปัญหาเดียว
  แค่ สามคำรบ จากนั้น ก็จะไม่กล่าวอีก

  เรียกว่า ทรงประหาร บุคคลนั้นๆ

  อันนี้ คือ ความดีของบุคคลที่โดน
  ประหาร(ไม่ได้รับคำสอนอีก) นี่จะ
  หยุดความดี หรือว่า .................

  อันนี้ ต้องพินาเอาฮับ ในแง่ บัณฑิต
  เท่านั้น นะ ไม่นับกรณีพวก พาลแท้ๆมา
  ถามธรรมะ

  ปล. แรกๆลวกเพ่ ใช้ หลัก เจรจา3หน
  อาจจะ เหมือนค้างๆ คาๆ แต่ ลองทำ
  บ่อยๆ พอเป็น การอาสัยระลึก ไม่ใช่
  พิธีรีตรองลูบคลำ ก็จะ พอ อ๋อ อะ ฮับ
   
 19. ไร้คม

  ไร้คม Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  557
  ค่าพลัง:
  +200
  แล้วจะเอาสิ่งที่ปลอมเป็นพุทธแฝงใส่มา
  ออกจากพุทธแท้ได้อย่างไรคับ
  จะได้ไปช่วยขุนลองปลัดชูได้ทัน
   
 20. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,229
  ค่าพลัง:
  +927
  หงะ ไม่ต้องไปเอา ออก จิฮับ

  ลับ ลวง พราง

  อะไรที่ แท้ คนมี กระติกถูก เขาจะ จับถูก

  ส่วน

  อะไรที่ ปลอม แล้วมันมี คนเข้าไป อุ้ม

  เราก็จะ อาศัยระลึกเห็น ทันทีว่า

  ยังเป็น "พวกด้นเด้าเดาเอา"

  นะ

  ลองพินาดู

  ว่า เข้าใกล้ สัมมาสมาธิ หรือว่า
  ยังเป็น มิจฉาสมาธิ

  ใช่ว่าจะใช้ พินา คนอื่น ....ย้อน
  มาเห็นว่า ตน ได้ ธรรมเป็นเกาะ
  มีตรเป็นเกาะ ได้ รึจยังก์


  ปล.ลิง : พระศาสดา ตรัสสั่งไว้ ธรรมวาที
  อธรรมวาที ต้องจำให้ขึ้นใจทั้งคู่ และต้อง
  ทำความเข้าใจทั้งหมด

  หาก สัมมาสมาธิ มี จะเห็นเองว่า เรื่องการ
  ปรารภว่า ปริยัติจะทับจิต ทับการภาวนา
  เป็นเรื่อง ไร้สาระ ของคนไร้แก่นสาร
   

แชร์หน้านี้

Loading...