เรื่องเด่น วิธีพิจารณาทุกข์ คือ การยอมรับ "ธรรมดา" แล้วจิตจะปล่อยวาง

ในห้อง 'หลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน' ตั้งกระทู้โดย iamfu, 10 มกราคม 2021.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. iamfu

  iamfu ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กันยายน 2008
  โพสต์:
  3,656
  กระทู้เรื่องเด่น:
  704
  ค่าพลัง:
  +8,958
  ?temp_hash=7baedc4cecf574919ff3475544533fbb.jpg
  เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

  ให้ทุกคนขยับนั่งในท่าที่ถนัดและสบายของตัวเอง ตั้งกายให้ตรง เอาความรู้สึกทั้งหมดของเราจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก หายใจเข้า..ให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไป หายใจออก..ให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจออกมา จะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น พุทโธ นะมะพะธะ สัมมาอรหัง พองหนอ-ยุบหนอ ตลอดจนตัวบทพระคาถาใด ๆ ที่เราเคยใช้จนกระทั่งขึ้นใจแล้ว ให้ใช้คำภาวนาเดิม เพราะว่าการเปลี่ยนคำภาวนาบ่อย ๆ สภาพจิตไม่เคยชิน ก็จะทำให้สมาธิทรงตัวได้ยาก

  วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อครู่นี้ที่ได้ปรารภกันถึงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติไปแล้ว หมั่นพินิจพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็นจริงของร่างกาย อย่างที่บอกกล่าววิธีการไปแล้วตั้งแต่วันก่อนโน้น จนกระทั่งเห็นว่าสภาพร่างกายนี้จริง ๆ แล้วไม่มีอะไรเป็นเรา เป็นของเรา สักแต่ว่าประกอบขึ้นมาจากธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ให้เราได้อาศัยอยู่ชั่วคราว

  ระหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ ทุกข์ของการเกิด ทุกข์ของการแก่ ทุกข์ของการเจ็บ ทุกข์ของการตาย ทุกข์ของการพลัดพลาดจากของรักของชอบใจ ทุกข์ของการปรารถนาไม่สมหวัง ทุกข์ของการกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ เป็นต้น
  ดังนั้น..ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้น ก็คือทุกข์ของการเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งมีปกติธรรมดาเกิดขึ้นกับร่างกายนี้ ในเมื่อธรรมดาของร่างกายเป็นเช่นนี้ ถ้าหากว่า สติ สมาธิ ปัญญา ของเราสมบูรณ์พร้อม สภาพจิตก็จะยอมรับ ว่าธรรมดาของร่างกายเป็นเช่นนี้ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็รักษาไปตามหน้าที่ โดยที่จิตใจไม่ได้ไปดิ้นรนกระวนกระวายอยู่กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น ๆ

  ถ้าบางท่านกระทำไป จนถึงขนาดไม่เห็นความดีของร่างกายนี้เลย มีสภาพจิตจดจ่อแน่วแน่อยู่กับพระนิพพานแห่งเดียว อาจจะมีความยินดีเสียด้วยซ้ำไป ที่ร่างกายเจ็บได้ป่วยขึ้นมา เพราะว่า อันดับแรก..ได้เห็นทุกข์อย่างชัดเจน ว่าร่างกายของเรานี้มีแต่ความทุกข์จริง ๆ อันดับที่สอง..ได้เห็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า สภาพร่างกายของเราเกิดมาต้องเป็นเช่นนี้ และลำดับสุดท้าย...ถ้าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีมากจนร่างกายทนไม่ไหว แตกดับลงไป เจ้าของร่างก็จะได้ไปอยู่ที่พระนิพพานตามที่ตนเองต้องการ

  เมื่อเป็นเช่นนั้น เราจะเห็นว่าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นไม่มีอะไรน่ากลัว หากแต่กำลังสำแดงในสิ่งที่เป็นความจริงแท้ เป็นสัจธรรม ก็คือความจริงที่อยู่คู่กับร่างกายนี้ ตามที่องค์สมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่า พยาธิปิ ทุกขา การเกิดมามีร่างกายนี้ มีความทุกข์จากการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา พยาธิง อนตีโต เราไม่สามารถที่จะล่วงพ้นความป่วยไข้นี้ไปได้

  ดังนั้น..เมื่อเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา รักษาได้ก็รักษาไปตามหน้าที่ รักษาไม่ได้จะตายจะพังลงไปก็ไม่ได้ไปหวั่นไหว ไม่ได้ไปเศร้าหมองอยู่กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้น ๆ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องพิจารณาย้ำแล้วย้ำอีก ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนกว่าสัญญา คือความรู้ได้หมายจำของเรานั้น กลายเป็นปัญญา คือสภาพจิตที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริง แล้วยอมรับว่าธรรมดาของการเกิดมามีร่างกายนี้ ย่อมมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเช่นนี้เป็นธรรมดา

  ในเมื่อมีความเป็นธรรมดาเช่นนี้ เราก็ยอมรับสภาพไปตามปกติที่มี ที่เป็น สภาพจิตก็จะไม่ไปดิ้นรน ไม่ไปกลัดกลุ้ม หากแต่ว่าเกิดปีติรื่นเริง ที่ได้เห็นธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้เห็นความทุกข์อย่างชัดเจน ที่ได้เห็นสภาพร่างกายนี้ ถ้าเป็นอย่างนี้ อีกไม่นานเราก็จะได้ก้าวพ้นจากไปแล้ว

  ถ้าท่านทั้งหลายกระทำอารมณ์ใจดังนี้ได้แล้ว ก็เอาจิตเกาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือว่าเกาะพระนิพพานของเราไว้ แล้วภาวนาของเราต่อไป

  ลำดับนี้ก็ให้ทุกท่านภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกว่าจะได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา

  พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
  เทศน์ช่วงทำกรรมฐาน ณ บ้านวิริยบารมี
  วันอาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ที่มา : www.watthakhanun.com

  #พระครูวิลาศกาญจนธรรม #หลวงพ่อเล็ก
  #ชุมชนคุณธรรม #วัดท่าขนุน
  #ชุมชนคุณธรรมวัดท่าขนุน
  #ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
  #พระพุทธศาสนา #watthakhanun
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...