**อัพเดท ---->พระบูชาและพระเครื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ วัดปากน้ำ หลายรายการค่ะ <------

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย pada1133, 17 ธันวาคม 2016.

 1. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 0

  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>TH</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; mso-bidi-font-size:14.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> [FONT=&quot] ....เป็นรูปหล่อทรงผนวชอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บบูชามาก งานหล่อออกมาได้สวย มีวัตถุประสงค์การจัดสร้างชัดเจน ตอนนี้ถือว่าเป็นของหายากไปแล้วเพราะจัดสร้างตามจำนวนจองเท่านั้นขนาดหน้าตัก [/FONT][FONT=&quot]2 นิ้ว หล่อจากโลหะสัมฤทธิ์ ใต้ฐานบรรจุผงจิตรลดามหามงคล และเส้นพระเจ้า ของพระองค์ท่าน ปิดทับใต้ฐานด้วยวัสดุสังเคราะห์สีขาว สภาพสวย อนาคตไกลค่ะ[/FONT]

  แบบที่ 1
  [​IMG][​IMG]

  แบบที่2
  [​IMG]

  รายการที่ 1
  เหรียญทรงผนวช ปี 2550 ราคา .....800 บาท ***เหลือแค่ 40เหรียญแล้วจ้า

  เหรียญทรงผนวช ปี พ.ศ. 2550 นี้ มีรูปลักษณะคล้ายกับเหรียญทรงผนวชที่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 ต่างกันตรงที่ เหรียญทรงผนวชปี พ.ศ. 2550 เป็นเหรียญกลมไม่มีห่วง (หายห่วง) และจารึกข้อความบนขอบเหรียญด้านหลังว่า "บูรณะพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระขนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐"

  วัตถุประสงค์การจัดสร้างเหรียญทรงผนวช ปี 2550

  1. เพื่อเป็นอนุสรณ์สืบจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดให้ วัดบวรนิเวศวิหารสร้าง
  เหรียญทรงผนวชเป็นที่ระลึกเมื่อ พ.ศ. 2508 โดยมีข้อความด้านหลังเหรียญว่า "เสด็จฯ สมโภชพระเจดีย์
  ทอง บวรนิเวศ ๒๙ สิงห์ ๒๕๐๘ ในมงคลสมัยพระชนมายุเสมอสมเด็จพระราชบิดา"
  2. เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ที่ทรงดำรงมั่นพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระราชประเพณีในการออก
  ทรงพระผนวชอันสืบเนื่องมาแต่บรรพกาล
  3. เพื่อเป็นอนุสรณ์สิ่งมงคลสักการะของพสกนิการพุทธศาสนิกชนในการที่พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงพระคุณอัน
  ประเสริฐ ผู้ทรงเป็นอัครพทุธศาสนูปถัมภก เสด็จออกพรงพระผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
  4. เพื่อเป็นอนุสรณ์ และปฏิการะสมนาคุณผู้บริจาคสมทบบูรณปฏิสงขรณ์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
  ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  5. เพื่อเป็นสิ่งมงคลสักการะอนุสรณ์ ของพสกนิกรพุทธศาสนิกชนขะได้มีเหรียยญพระรบรมรูปทรงพระผนวชเป็น ที่ระลึกเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]


  รายการที่ 2
  เหรียญ 4 รอบ ร.10 เนื้อทองแดง และ เนื้อเงิน

  ในงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔ รอบ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันจันทร์ที่ ๒๔-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓ พระเทพประสิทธิมล ประธานกรรมการจัดทุนสร้าง (อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา) และประธานกรรมการจัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) พระราชทานจัดสร้างเหรียญเฉลิมพระชนมายุ ๔ รอบ

  โดยเชิญพระฉายาลักษณ์ประดิษฐานด้านหน้าเหรียญ และเชิญอักษรพระนามาภิไธย มวก ประดิษฐานด้านหลังเหรียญ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ เหรียญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้ร่วมบำเพ็ญกุศลเฉลิมพระเกียรติ และมอบให้ผู้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลทุนสร้างอาคาร มวก.๔๘ พรรษา (อาคารหอประชุม) มจร. ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีพระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ดังนี้

  ๑.พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม
  ๒.พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม
  ๓.พระนิกรมมุณี (หลวงพ่อณรงค์) วัดไตรมิตรวิทยาราม
  ๔.พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อลำใย) วัดทุ่งลาดหญ้า
  ๕.พระพิศาลวิหารกิจ (หลวงพ่อประจวบ) วัดระฆังโฆสิตาราม
  ๖.พระญาณวิสิษฐ์ (หลวงพ่อทอง) วัดอโศการาม
  ๗.พระครูบวรพัฒนโกศล (หลวงพ่อวรพงษ์) วัดราชสิงขร
  ๘.พระครูวรพรตสิทธิพงศ์ (หลวงพ่อสุกกฤษณ์) วัดจรรยาวาส
  ๙.พระครูสถิตโชติคุณ (หลวงพ่อไส) วัดปรีดาราม
  ๑๐.พระครูสังวรสมณกิจ (หลวงพ่อทิม) วัดพระขาว
  ๑๑.พระครูประยุตนวการ (หลวงพ่อแย้ม) วัดสามง่าม
  ๑๒.พระครูปุริมานุรักษ์ (หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข) วัดไผ่ล้อม
  ๑๓.พระครูนนทสิทธิการ (หลวงพ่อประสิทธิ์) วัดไทรน้อย
  ๑๔.พระครูธรรมสารรักษา (หลวงพ่อป่วน) วัดบรรหารแจ่มใส
  ๑๕.พระครูวชิรกิจโสภณ (หลวงพ่อสุข) วัดเขาตะเคลา
  ๑๖.พระครูสมุทรพัฒนโสภณ (หลวงพ่อทองหล่อ) วัดคันลัด
  ๑๗.พระครูภาวนาธรรมโสภณ วัดป่าธรรมโสภณ
  ๑๘.พระครูวิบูลธรรมมานุกิจ (หลวงพ่อจรัญ) วัดบางพลีใหญ่ใน
  ๑๙.หลวงพ่อขาว วัดสาวชะโงก และ
  ๒๐.พระครูพิพิธวิหารกิจ (หลวงพ่อสมศักดิ์) วัดโสธรวราราม


  ............เนื้อทองแดง 350.-

  [​IMG][​IMG]

  .......เนื้อเงิน 2,400.-

  [​IMG][​IMG][​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2016
 2. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 3
  พระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
  มี 2 แบบ

  เมื่อปี พ.ศ. 2500 ได้มีพิธีพุทธาภิเษกพระเครื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วย
  และนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างพระพุทธลีลา สูง 2,500 นิ้ว (62.50 ม.) บนเนื้อที่ 2,500 ไร่ ที่ตำบลศาลายา อ.นครปฐม
  (พุทธมณฑลปัจจุบัน) กับได้สร้าง พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ ทั้งหลายขึ้น โดยมี พล.อ. เผ่า ศรียานนท์ เป็นประธานกรรมการจัดสร้าง มีสองเนื้อดังนี้

  1. พระเนื้อชิน
  มีส่วนผสมของโลหะต่างๆอันประกอบด้วย พลวง, ดีบุก, ตะกั่วดำผสมด้วยนวโลหะ คือ ชินหนัก 1 บาท
  ,เจ้าน้ำเงินหนัก 2 บาท ,เหล็กละลายตัวหนัก 3 บาท เหล็กบริสุทธิ์ หลัก 4 บาท ,ปรอท หนัก
  5 บาท ,สังกะสีหนัก 6 บาท ทองแดงหนัก 7 บาท ,เงินหนัก 8 บาท, ทองคำหนัก 9 บาท,
  ตลอดจนแผ่นทองแดง,ตะกั่ว,เงินที่พระอาจารย์ต่างๆ เกือบทั้งราชอาณาจักรได้ลงเลขยันต์คาถา
  ส่งมาให้และเศษชนวนหล่อพระในพิธีแห่งอื่นๆ รวมหล่อผสมลงไปในคราวนี้ด้วย จำนวนจัดสร้าง 2,421,250 องค์
  ด้านหน้าเหรียญเป็นรุป พระศรีทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ ด้านหลัง ประกอบด้วยยันต์มะอะอุ ซึ่งก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และ ยันต์ อิสวาสุ คือ หัวใจพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นั่นเอง

  2. พระเนื้อผง
  ผสมด้วยผงเกษรดอกไม้ 108 อย่าง ตลอดจนผสมด้วยดินหน้าพระอุโบสถ
  จากพระอาจารย์ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรและผงพุทธาคมต่างๆ ที่บรรดาพระอาจารย์ได้มอบให้มา
  รวมทั้งพระผงต่างๆ แบบของโบราณและของพระอาจารย์ต่างๆ ที่ได้สร้างไว้แต่โบราณกาล
  อันได้ส่งอุทิศมาให้ผสมรวมเป็นผงในครั้งนี้ด้วยมากมายหลายแห่ง จำนวนจัดสร้าง 2,421,250 องค์

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiYmWLdVctd307v" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/bbf/EpxwGS.jpg" /></a>

  การสร้างพระเครื่องนี้ ได้ลงมือทำพิธีปลุกเสกสรรพสิ่งตลอด 3 วัน 3 คืน ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม
  ราชวรมหาวิหาร มีสมเด็จพระราชาคณะ , เจริญพระพุทธมนต์ 25 รูป พระคณาจารย์ปลุกเสก บรรจุพุทธาคมครบ 108 รูป
  พระคณาจารย์ 108 รูปนี้ได้อาราธนามาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร ดังมีรายชื่อพระคณาจารย์ ดังต่อไปนี้

  1. พระครูอาคมสุนทร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  2. พระครูสุนทรสมาธิวัตร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  3. พระญาณาภิรัต อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  4. พระครูพิบูลย์บรรณวัตร อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  5. พระครูสุนทรศีลาจารย์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  6. พระครูพิศาลสรกิจ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  7. พระมหาสวน อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  8. พระอำนวย อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  9. พระปลัดสุพจน์ อ.พระนคร วัดสุทัศน์เทพวรารามฯ จ.พระนคร
  10. พระครูวิสิษฐ์วิหารการ อ.พระนคร วัดชนะสงคราม จ.พระนคร
  11. พระสุธรรมธีรคุณ (หลวงพ่อวงษ์) วัดสระเกศ จ.พระนคร
  12. พระอาจารย์สา อ.พระนคร วัดชนัดดาราม จ.พระนคร
  13. พระปลัดแพง อ.พระนคร วัดมหาธาตุฯ จ.พระนคร
  14. พระวิสุทธิสมโพธิ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
  15. พระวรเวทย์คุณาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
  16. พระครูฐาปนกิจประสาท อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
  17. พระอินทรสมาจารย์ อ.พระนคร วัดพระเชตุพนฯ จ.พระนคร
  18. พระครูวินัยธรเฟื่อง อ.พระนคร วัดสัมพันธ์วงศ์ จ.พระนคร
  19. พระครูภักดิ์ อ.พระโขนง วัดบึงทองหลาง จ.พระนคร
  20. พระครูกัลญาณวิสุทธิ อ.ยานนาวา วัดดอนทวาย จ.พระนคร
  21. พระอาจารย์มี อ.ยานนาวา วัดสวนพลู จ.พระนคร
  22. พระอาจารย์เหมือน อ.บางเขม วัดโรงหีบ จ.พระนคร
  23. พระหลวงวิจิตร อ.ดุสิต วัดสะพานสูง จ.พระนคร
  24. พระอาจารย์หุ่น อ.มีนบุรี วัดบางขวด จ.พระนคร
  25. พระราชโมลี อ.บางกอกน้อย วัดระฆัง จ.ธนบุรี
  26. หลวงวิชิตชโสธร วัดสันติธรรมาราม จ.ธนบุรี
  27. พรครูโสภณกัลญานุวัตร วัดกัลญาณมิตร จ.ธนบุรี
  28. พระครูภาวนาภิรัต อ.บางขุนเทียน วัดหนัง จ. ธนบุรี
  29. พระครูทิวากรคุณ อ.ตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน จ.ธนบุรี
  30. พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ วัดโพธินิมิตร จ.ธนบุรี
  31. พระครูญาณสิทธิ์ อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี
  32. พระอาจารย์มา อ.ตลิ่งชัน วัดราชสิทธาราม จ.ธนบุรี
  33. พระอาจารย์หวน อ.ตลิ่งชัน วัดพิกุล จ.ธนบุรี
  34. พระมหาธีวัฒน์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
  35. พระอาจารย์จ้าย อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
  36. พระอาจารย์อินทร์ อ.ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ จ.ธนบุรี
  37. พระครูกิจจาภิรมย์ อ.บางกอกใหญ่ วัดอรุณราชวราราม จ.ธนบุรี
  38. พระครูวินัยสังวร อ.ธนบุรี วัดประยูรวงศวาส จ.ธนบุรี
  39. พระสุขุมธรรมาจารย์ อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนราม จ.ธนบุรี
  40. พระครูพรหมวินิต อ.ธนบุรี วัดหงษ์รัตนาราม จ.ธนบุรี
  41. พระอาจารย์อิน อ.คลองสาน วัดสุวรรณอุบาสิการ จ.ธนบุรี
  42. พระครูวิริยกิจ อ.คลองสาน วัดประดู่ฉิมพลี จ.ธนบุรี
  43. พระปรีชานนทมุนี อ.บางบัวทอง วัดโมลี จ.นนทบุรี
  44. พระครูปลัดแฉ่ง (หลวงพ่อแฉ่ง) อ.ปากเกร็ด วัดศรีรัตนาราม จ.นนทบุรี
  45. พระปลัดยัง (หลวงพ่อยัง) อ.ปากเกร็ด วัดบางจาก จ.นนทบุรี
  46. พระอาจารย์สมจิต วัดป่ากระเหรี่ยง จ.ราชบุรี
  47. พระอาจารย์แทน อ.เมือง วัดธรรมเสน จ.ราชบุรี
  48. พระครูบิน อ.บางแพ วัดแก้ว จ.ราชบุรี
  49. พระอินทร์เขมาจารย์ อ.เมือง วัดช่องลม จ.ราชบุรี
  50. พระธรรมวาทีคณาจารย์ อ.เมือง วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
  51. พระครูสังฆวิชัย วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
  52. พระอาจารย์สำเนียง อ.บางเลน วัดเวทุนาราม จ.นครปฐม
  53. พระอาจารย์เต๋ อ.กำแพงแสน วัดสามง่าม จ.นครปฐม
  54. พระอาจารย์แปลก อ.เมือง วัดสระบัว จ.ปทุมธานี
  55. พระครูปลัดทุ่ง อ.เมือง วัดเทียมถวาย จ.ปทุมธานี
  56. พระครูบวรธรรมกิจ อ.เมือง วัดโบสถ จ.ปทุธานี
  57. พระครูโสภณสมาจารย์ อ.เมือง วัดหนองบัว จ.กาญจนบุรี
  58. พระครูวิสุทธิรังษี อ.เมือง วัดเหนือ จ.กาญจนบุรี
  59. พระมุจจรินโมฬี อ.หนองจิก วัดมุจจริน จ.ปัตตานี
  60. พระครูรอด อ.เมือง วัดประดู่ จ.นครศรีธรรมราช
  61. พระครูวิศิษฐ์อรรถการ อ.ฉวาง วัดสวนขวัญ จ.นครศรีธรรมราช
  62. พระครูสิทธิธรรมาจารย์ (พระอาจารย์ลี) อ.เมือง วัดโศกการาม จ.สมุทรปราการ
  63. พระอาจารย์บุตร อ.เมือง วัดใหม่บางปลากด จ.สมุทรปราการ
  64. พระอาจารย์แสวง อ.พระประแกง วัดกลางสวน จ.สมุทรปราการ
  65. พระครูศิริสรคุณ อ.เมือง วัดท้ายหาด จ.สมุทรสงคราม
  66. พระครูสมุทรสุนทร อ.เมือง วัดพวงมาลัย จ.สมุทรสงคราม
  67. พระสทุธิสารวุฒาจารย์ อ.อัมพวา วัดเสด็จ จ.สมุทรสงคราม
  68. พระอาจารย์อ๊วง อ.อันพวา วัดบางคณาทอง จ.สมุทรสงคราม
  69. พระครูไพโรจน์วุฒาจารย์ (รุ่ง) อ.กระทุ่มแบน วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร
  70. พระครูวิเศษสมุทรคุณ อ.กระทุ่มแบน วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร
  71. พระครูสักขิตวันมุนี อ.เมือง วัดป่าเลไลย์ จ.สุพรรณบุรี
  72. พระอาจาย์แต้ม อ.เมือง วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
  73. พระครูโฆษิตธรรมสาร (ครื้น) อ.เมือง วัดสังโฆ จ.สุพรรณบุรี
  74. พระครูวรกิจวินิจฉัย (พริ้ง) อ.เมือง วัดวรจันทร์ จ.สุพรรณบุรี
  75. พระครูสำฤทธิ์ (เอี้ยง) อ.เมือง วัดอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  76. พระวรพจน์ปัญญาจารย์ องเมือง วัดอรัญญิการาม จ.ชลบุรี
  77. พระครูธรรมาวุฒิคุณ อ.เมือง วัดเสม็ด จ.ชลบุรี
  78. พระครูธรรมธร (หลาย) อ.เมือง วัดราศฎร์บำรุง จ.ชลบุรี
  79. พระอาจารย์บุญมี อ.บางละมุง วัดโพธิ์สัมพันธ์ จ.ชลบุรี
  80. พระพรหมนคราจารย์ อ.พรหมบุรี วัดแจ้งพรหมนคร จ.สิงห์บุรี
  81. พระครูศรีพรหมโศกิต (แพ) อ.พรหมบุรี วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
  82. พระชัยนาทมุนี อ.เมือง วัดบรมธาตุ จ.ชัยนาท
  83. พระอาจารย์หอม (หลวงพ่อหอม) อ.เมือง วัดชากหมาก จ.ระยอง
  84. พระอาจารย์เมือง อ.แม่ทา วัดท่าแพ จ.ลำปาง
  85. พระครูอุทัยธรรมธานี อ.เมือง วัดท้าวอุ่ทอง จ.ปราจีนบุรี
  86. พระครูวิมลศีลจารย์ อ.ประจันตคาม วัดศรีประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
  87. พระครูสนุทรธรรมประกาศ อ.ปากพลี วัดโพธิ์ปากพลี จ.นครนายก
  88. พระครูบาวัง อ.เมือง วัดบ้านเด่น จ.ตาก
  89. พระครูสวรรควิริยกิจ อ.เมือง วัดสวรรคนิเวส จ.แพร่
  90. พระครูจันทร (อ.ชุมแสง จ.นครสวรรหลวงพ่อจันทร์) วัดคลองระนงค์
  91. พระครูสีลกิติคุณ (อั้น) วัดพระญาติฯ อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
  92. พระอาจารย์แจ่ม วัดวังแดงเหนือ อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
  93. พระครูเล็ก วัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา
  94. พระอาจารย์มี วัดอินทราราม อ.เสนา จ.อยุธยา
  95. พระอาจารย์หวาน วัดดอกไม้ อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
  96. พระอาจารย์หน่าย วัดบ้านแจ้ง อ.บางปะหัน จ.อยุธยา
  97. พระครูประสาทวิทยาคม (นอ) วัดกลาง อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา
  98. พระอาจารย์จง (หลวงพ่อจง) วัดหน้าต่างนอก อ.บางไพร จ.อยุธยา
  99. พระอธิการเจาะ วัดประตูโลกเชษฐ์ อ.เสนา จ.อยุธยา
  100. พระอาจารย์ศรี วัดสระแก อ.พระนครศรีฯ จ.อยุธยา
  101. พระสุวรรณมุนี (ชิต) วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.อยุธยา
  102. พระครูศุข วัดโตนดหลวง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  103. พระครูพิบูลย์ศีลาจารย์ วัดโพธิ์กรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
  104. พระครูทบ (หลวงพ่อทบ) วัดส่วางอรุณ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
  105. พระสวรรคนายก วัดสุวรรคคาราม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  106. พระโบราณวัตถาจารย์ วัดราชธานี จ.สุโขทัย
  107. พระครูปี้ วัดกิ่งลานหอย กิ่ง อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
  108. พระครูวิบูลย์สมุทร วัดเสด็จ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพุทธมณฑลเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2498 และเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปจำลอง "พระพุทธปฏิมาประธานพุทธมณฑล" และทรงกดพระพิมพ์ พระเครื่อง 25 พุทธศตวรรษ เนื้อดินผสมเกสรจำนวน ๓๐ องค์ ณ มณฑลพิธีวัดสุทัศนเทพวราราม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500

  แบบที่ 1 ....1,400.-
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiJKv7mQLJqh3NN" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/db5/rhfy4U.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyiNhzYQ5P2doCjp" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/1db/YsEDGk.jpg" /></a>

  แบบที่ 2 ......750.-
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiMPdGhpjSqPkDs" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/1c3/ZVv3iu.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyiMTtqsOjKLs7xN" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/d49/uHkhvV.jpg" /></a>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2016
 3. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 4
  พระกำลังแผ่นดิน มวลสารจิตรลดา เนื้อผง เนื้อนวะ และเนื้อเงิน


  การจัดสร้างพระสมเด็จจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เวลาว่างหลังจากทรงพระอักษรและทรงงานอันเป็นราชภารกิจในเวลาดึก สร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองโดยใช้ผงมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ทั้งส่วนพระองค์และวัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อันศาสนิกชนทั่วพระราชอาณาจักรได้ปฏิบัติบูชาสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบด้วย

  ๑.ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่ประชาชนได้ทูลเกล้าฯ ถวายในการเสด็จพระราชดำเนินเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต และได้ทรงแขวนไว้ที่องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรตลอดเทศกาล จนถึงคราวที่จะเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ ดอกไม้แห้งนี้ได้โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมไว้

  ๒.เส้นพระเจ้า (เส้นผม) ซึ่งเจ้าพนักงานได้รวบรวมไว้หลังจากทรงพระเครื่องใหญ่ทุกครั้ง
  ๓.ดอกไม้แห้งจากมาลัยที่แขวนพระมหาเศวตฉัตรและด้ามพระแสงขรรค์ชัยศรีในพระราชพิธีฉัตรมงคล
  ๔.สีซึ่งขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์
  ๕.ชันและสีซึ่งทรงขูดจากเรือใบพระที่นั่งขณะที่ทรงตกแต่งเรือใบพระที่นั่ง
  ส่วนที่มาจากจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร ประกอบด้วย วัตถุเครื่องผสมที่มาจากต่างจังหวัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นวัตถุที่ได้มาจากปูชนียสถานหรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละจังหวัด อันได้แก่ ดินหรือตะไคร่น้ำแห้งจากปูชนียสถาน เปลวทองคำปิดพระพุทธรูป ผงธูปหน้าที่บูชา น้ำจากบ่อศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้เคยนำมาใช้เป็นน้ำสรงมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผงธูปและดินจากกระถางธูปที่บูชาในศาลหลักเมืองทุกกระถาง ผงจากพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เปลวทองจากพระมงคลบพิตร ผงจากพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย วัดสวนหลวงสบสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ

  มวลสารต่างๆ เหล่านี้ ต่อมาภายหลังได้พระราชทานให้แก่วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดได้นำไปจัดสร้างพระเครื่องบางรุ่น เป็นที่รู้จักกันในนามพระเครื่องผสมมวลสารจิตรลดา

  อย่างไรก็ตาม เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๙ ในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ได้มีการจัดสร้าง “พระกำลังแผ่นดิน” ขึ้นโดยพระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ ประธานการก่อสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

  พระกำลังแผ่นดินที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนั้น ประกอบด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะ และเนื้อผง องค์พระมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพระสมเด็จจิตรลดา และที่ด้านหลัง ได้เชิญตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปีมาประดิษฐานไว้ ทั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๓๙ เวลา ๑๕.๑๙ น. โดยพระภาวนาจารย์ ๑๐๙ รูป

  เนื้อผง ...350.- // เนื้อนวะ ...400.- // เนื้อเงิน ...2555.-
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiQQ4L2t63mxAmJ" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/991/MwwSRO.jpg" /></a>
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiYniJUcLlKttqu" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/1d7/Xxd5WR.jpg" /></a>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2016
 4. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 5 เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อเงิน

  รายการที่ 5 เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อเงิน

  .........ในวาระครบรอบ๓๐ปีของการ ให้บริการของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๒ กองทัพอากาศได้ดำริสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินขนาดใหญ่สูง ๑๒ ชั้น มีดาดฟ้าเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำหรับลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ พร้อมด้วยเครื่องอำนวย
  ความสะดวกและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และเสริมสร้างพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมสิ้นค่าใช้จ่าย ๖๐๐ ล้านบาท จากเงินที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันบริจาค

  .........ในโอกาสที่มูลนิธิคุ้มเกล้าฯได้จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๖ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ-ปรินายก ทรงเป็น องค์ประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะและพระ เถระผู้ใหญ่รวม ๖๐ รูป ณ อุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนั้นได้อาราธนาพระเถระนุเถระทั้งหมดนี้ ทำพิธีลงอักขระแผ่น ทอง นาก เงินเป็นปฐมฤกษ์ ์หลังจากนั้นได้นำแผ่นทอง นาก เงิน ไปให้พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศจารึกอักขระจนครบ ๑,๒๕๐ รูป

  .........พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเททองหล่อพระพุทธรูป “ คุ้มเกล้าฯ” ณ วัดดอยแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่๑๖ มกราคม ๒๕๒๗ ซึ่งตรงกับวันที่พระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจิณโณมีอายุครบ ๙๗ พรรษา โดยมีสมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมด้วยพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณอีก ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสนี้ได้ทรงทำพิธีหลอมแผ่นทอง นาก เงิน ที่ได้ทำพิธีลงอักขระ แล้วเป็นชนวนนำไปสร้างวัตถุมงคล “คุ้มเกล้าฯ” ต่อไป

  .........จัดสร้าง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยโยงสายสิญจน์จากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังปะรำพิธีในคืนวันท ี่๖ - ๙ เมษายน ๒๕๒๗ รวม ๔ คืน โดยนิมนต์พระเถรานุเถระผู้ทรงคุณทั่วประเทศจำนวน ๑๐๘ รูปร่วมทำพิธี

  .........พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล"คุ้มเกล้าฯ"๖ เมษายน ๒๕๒๗
  ในวันแรกของพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดไฟพระฤกษ์ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มอบให้พลอากาศเอกประพันธ์ ธูปะเตมีย์ผู้บัญชาการทหารอากาศอัญเชิญเข้าขบวนแห่มายังปะรำพิธี จากนั้นในเวลา ๑๙.๑๙ น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้เสด็จมาจุดเทียนจากไฟพระฤกษ์เริ่มพิธีพุทธาภิเษกจนถึงรุ่งอรุณ ของวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๗ จึงได้เชิญเสด็จสมเด็จพระญาณสังวรดับเทียนชัยเป็นอันเสร็จพิธีพุทธาพิเษกนับเป็นพิธีพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่เป็นประวัติการณ์

  ราคา 4,700.-
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiVhaggvVkxjjmh" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/da8/yidubS.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyiVgOhAejWOptYW" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/dfc/wGVAvU.jpg" /></a>
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 ธันวาคม 2016
 5. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 6 พระกริ่ง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช ครบรอบ 84 พรรษา

  รายการที่ 6 พระกริ่ง พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช ครบรอบ 84 พรรษา (บรรจุกล่องละ 1 องค์ เลี่ยมทองไมครอน พร้อมอาราธนา)

  เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในพุทธศักราช 2554 กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552 ได้ดำเนินโครงการสร้างพระ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้สร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม. ซึ่งมีทั้งพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

  พิธีการจัดสร้าง
  เพื่อให้การจัดสร้างพระตามโครงการฯ ได้มีความสมบูรณ์พร้อมตามวัตถุประสงค์ การจัดสร้างพระครั้งนี้ จึงกำหนดหลักการ ประกอบด้วย
  - ความถูกต้องของพิธีแต่โบราณ
  - ความสมบูรณ์พร้อมของมวลสาร ชนวนโลหะ ที่นำมาจัดสร้างพระในโครงการ ฯ
  - รูปแบบที่งดงาม

  จากหลักการข้างต้น สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) รับเป็นประธานดำเนินโครงการฯ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ความศักดิ์สิทธิ์ และความถูกต้องตามตำราแต่โบราณ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จึงได้กำหนดพิธีการไว้ 3 พิธีด้วยกันคือ

  1. พิธีพุทธาภิเษกมวลสาร ทองชนวนโลหะ ซึ่งได้ประกอบพิธีไปเมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554 (มหาฤกษ์เสาร์ 5) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyj1Vrxqiy1SROan" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/c1c/BPdpkD.jpg" /></a>
  สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัย เพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษก​

  สำหรับมวลสารทั้งที่เป็นผงและโลหะนั้น คณะกรรมการฯ ได้รับความเมตตาอย่างดียิ่งจากพระสงฆ์ผู้ทรงคุณทั่วประเทศ จังหวัดละ 9 รูป รวม 684 รูป ได้ส่งมวลสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดสร้างมาให้ เพื่อให้บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์และมหิทธานุภาพ
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyj1yoV5RTwYCYnN" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/bae/LZty44.jpg" /></a>
  พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานสงฆ์นั่งปรกเอกและดับเทียนชัย​


  2. พิธีเททอง ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyj1yoV5ROCfo2IY" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/bce/Beq47E.jpg" /></a>
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
  ไปทรงหล่อพระพุทธพรรณิศรีธรรมไภสัช ในโครงการจัดสร้างพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล
  แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เวลา 17.27 น.​

  3. พิธีมหาพุทธาภิเษก ประกอบพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 18:00 น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี พร้อมนิมนต์พระเกจิอาจารย์ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 108 รูป ร่วมประกอบพิธี

  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ถวายพระนามอันเป็นมงคลว่า "พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระพุทธเจ้าผู้ทรงรุ่งเรืองในการช่วยเหลือประชากรด้วยธรรมโอสถ"

  การบริจาคบูชาองค์พระ จึงเป็นทั้งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการน้อมนำพระพุทธธรรมมาสู่ชีวิต

  ราคา .....1,450.-
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyiZ85VVDj9n5GdD" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/b9d/LK6pZ7.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyiZ8rUBV1DhRSIH" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/1e0/sq4TAB.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyiZ7JXflUR6fWvC" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/d93/gXaJSl.jpg" /></a>
   
 6. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 7 พระผงวัดปากน้ำ

  รายการที่ 7
  พระผงวัดปากน้ำ รุ่น 6


  พระผงของขวัญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่น๖ พระไตรปิฏก

  ...พระวัดปากน้ำรุ่นหก หรือรุ่นพระไตรปิฎก

  จำนวนการสร้างทั้งหมด 3,000,000 (สามล้านองค์) กับ พระคะแนนรุ่นนี้อีก 30,000 (สามหมื่นองค์)

  เริ่มสร้างเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อสมเด็จฯพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ .. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓ รวมเวลา ๗ เดือนเต็ม ..

  ...การสร้างพระเป็นแบบทยอยสร้างทยอยบรรจุวิชาธรรมกาย ตามแบบหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ..กล่าวคือเมื่อพิมพ์พระได้จำนวนหนึ่งผึ่งแห้งได้ที่แล้ว ก็นำบรรจุกล่องไปทำวิชา ขณะเดียวกันก็ผสมเนื้ออีกสูตรหนึ่งพิมพ์พระออกมาใหม่แล้วก็นำไปบรรจุวิชาธรรมกายเหมือนเดิม ทำอย่างนี้เรื่อยไปไม่มีขาดตอน พระรุ่นนี้มีส่วนผสมของมวลสารต่างๆดังนี้คือ

  1. ปูนขาวจากเปลือกหอย

  2. กล้วยน้ำว้า

  3. ดอกไม้แห้งที่บูชาหลวงพ่อที่ได้รวบรวมไว้

  4. ขี้ธูปจากกระถางที่บูชาหลวงพ่อ

  5. ทองคำเปลวที่ลอกมาจากองค์หลวงพ่อ

  6. ผงเก่าของวัดปากน้ำรุ่น ๑-๕

  7. หินรัตนชาติและพลอยสี (มีเฉพาะพระคะแนน) ฯลฯ


  ...พระรุ่นนี้เมื่อให้บูชาหมดลงแล้วก็เกิดกระแสความนิยมเป็นอันมาก พิมพ์ธรรมดาราคาเป็นพัน พิมพ์นิยม อย่างแป๊ะยิ้ม เป็นหมื่น กระแสแรงมากขณะนั้น ทางวัดจึงเห็นว่าแบบนี้ไม่เข้าที จึงนำพระที่เก็บไว้เป็นพิเศษอีกประมาณ สามหมื่นองค์มาให้บูชาองค์ละร้อยบาทเท่าราคาเดิม โดยกำหนดให้รับได้เพียงคนละองค์เดียว ผู้คนไปกันแน่นวัดการจราจรติดขัดเป็นอัมพาตไปหมด พระเณรในวัดไม่สามารถเดินไปศาลาโรงฉันได้ ต้องอดไปตามๆกัน คนแน่นขนาดไม่มีที่จะยืนต้องไปยืนตามกำแพงวัด ลวดหนามกำแพงวัดพังหมด ต้นไม้ในกระถางก็ตายหมด ในวันนั้นมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งเป็นลม เพราะขาดทั้งน้ำและอาหาร อีกทั้งไม่สามารถนำออกมาจากบริเวณได้ จึงถึงแก่ชีวิต จนทำให้พระรุ่นนี้เรียกติดปากกันว่า “รุ่นเหยียบกันตาย”

  รุ่นซื้อที่ดิน

  .........พระผงของขวัญ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หรือ พระวัดปากนํ้า ถือว่าเป็นพระผงที่มีอายุน้อยที่สุด แต่มีคนสนใจ เสาะแสวงหากันมาก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเป็น ที่นิยมกันทุกรุ่น โดยเฉพาะรุ่นที่หลวงพ่อสดสร้างและ ปลุกเสกด้วยแล้ว กล่าวขวัญกันมากที่สุด มีประสบการณ์พบเห็น ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหาร ปรากฏต่างๆ นานา เป็นที่เลื่องลือ

  ......... ท่านเจ้าคุณ พระเทพมงคลมุนี หรือ หลวงพ่อสด อดีตเจ้าอาวาส วัดปากน้ำ ได้สร้างขึ้นเพื่อแจกเป็นสมนาคุณ ต่อผู้บริจาคทรัพย์สมบททุนสร้างโรงเรียน พระปริยัติธรรมที่วัดปากนํ้า ในสมัยที่หลวงพ่อ ครองวัดอยู่ ท่านตั้งชื่อเรียกว่า "พระของขวัญ" โดยหลวงพ่อสดสร้างและ ปลุกเสกมีอยู่ 3 รุ่นด้วยกัน พระรุ่น 1 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2493 พระรุ่น 2 สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2494 และพระรุ่น 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 จำนวนพระแต่ละรุ่นที่สร้าง 84,000 องค์ 3 รุ่น เพื่อแจกสมนาคุณต่อผู้ที่บริจาคทรัพย์สมทบทุนสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม

  พระรุ่นที่ 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499 ภายหลังที่แจกพระรุ่นที่ 2 หมดไปจากวัด แล้วแจกไปจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2514 จึงหมดแล้วก็สร้างพระรุ่นที่ 4 ขึ้นมาแทน แต่ทว่าพระรุ่นที่ 4 หรือที่ทางวัดตั้งชื่อเรียกว่า "พระธรรมขันธ์" หลวงพ่อสดท่านไม่ได้ร่วมช่วยปลุกเสก เพราะท่าน มรณภาพเสียก่อน เมื่อ พ.ศ. 2502 หลังจากนั้นทางวัดปากน้ำมีการจัดสร้างขึ้นอีกหลายรุ่นล้วนได้รับความนิยมกันทุกรุ่น

  ......... พระหลวงพ่อวัดปากน้ำ รุ่น ซื้อที่ดินถวายวัด จัดสร้าง พ.ศ.2534 สภาพสวยมาก

  พระผงวัดปากน้ำ รุ่น 6 .......600.- // รุ่น ซื้อที่ดิน ......300.-

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyj407OZeqxFJOW9" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/c58/qOJcl2.jpg" /></a>
   
 7. jaroenkun

  jaroenkun เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  138
  ค่าพลัง:
  +175
  สอบถาม

  ขอทราบค่าบูชาด้วยครับ
   
 8. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  ลืมลงราคาค่ะ ขออภัย
  อันที่บิ่นราคา 4100.-
  อันที่ไม่บิ่น 4700.-
  ขอบคุณค่ะ
   
 9. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการอื่นๆ ของวัดปากน้ำ

  รายการที่ 8
  พระบูชาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ เนื้อเรซิ่น ขาวใส
  400.-​


  <a href="https://www.mx7.com/view2/zylyCKW7DwhkgPzt" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/d73/bbdhJP.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zylyyRaCw7D6sfkk" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/b41/V5wRLt.jpg" /></a>


  รายการที่ 9
  พระของขวัญวัดปากน้ำ เนื้อนวะโลหะ รุ่นหอสมุด
  170.-

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zylystylpJQQ8ZnI" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/b9b/SZg9M4.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zylyvjnNGbrqaY1i" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/b14/hzTsLE.jpg" /></a>

  รายการที่10
  พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่น7
  170.-​


  พระวัดปากน้ำเนื้อผง รุ่น 7 รุ่นบรรจุเจดีย์ พ.ศ.2535 สร้างเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2535 จำนวนห้าล้านองค์ แม่พิมพ์ทั้งหมด 61 พิมพ์ ไม่นับรวมพระคะแนนอีกต่างหากอีก 8 พิมพ์ สีเนื้อมีทั้งสีขาว เทา และสีเหลือง พระคะแนน ด้านหน้าขององค์พระจะโรยด้วยผงทองคำแท้ และใส่ทับทิมทุกองค์ พระรุ่น 7 สร้างขึ้นเพื่อนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่มหาวิหารพระไตรปิฎกหินอ่อน ณ พุทธมณฑล และได้นำส่วนหนึ่งที่เหลือจากการบรรจุมาแจกเป็นของขวัญแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างหอสมุดแห่งพุทธมณฑลที่ พุทธมณฑลเช่นเดียวกัน

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zylBqOuYRRlclyy4" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/b5e/uermpQ.jpg" /></a>
   
 10. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 8 คุ้มเกล้าเนื้อเงิน

  รายการที่ 11 คุ้มเกล้าเนื้อเงิน
  4,550.-

  [​IMG][​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2016
 11. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  ปรับราคาทรงผนวช เหลือ800.- จ้า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 ธันวาคม 2016
 12. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 12 เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก

  รายการที่ 12
  เหรียญหลวงพ่อรวย วัดตะโก รุ่น รวย รวย รวย
  เนื้อทองทิพย์​


  ราคา 400.-​


  [​IMG][​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2016
 13. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  รายการที่ 13 - 14 คุ้มเกล้า เนื้อเงิน

  รายการที่ 13
  เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อเงิน
  ผิวสวย ใส คมชัด ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

  ........ 4,600.-
  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyGxlIS42CFcE0n7" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/915/5i9jHu.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyGxlIS42Jn6XX5O" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/be5/5KAwoE.jpg" /></a>  รายการที่ 14
  เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อเงิน
  ผิวสวย ใส คมชัด วิ้งๆ และมีกล่องเดิมค่ะ  <a href="https://www.mx7.com/view2/zyGxl0UHtA2qn3OR" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/177/XHxxnj.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zyGxkEW1bPT8ckI5" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/ceb/RAD3JF.jpg" /></a>​
   

แชร์หน้านี้

Loading...