------------------/// เหรียญทรงยินดี ,พระสังฆราช ,คุ้มเกล้า เงิน

ในห้อง 'พระเครื่อง วัตถุมงคล' ตั้งกระทู้โดย pada1133, 25 ธันวาคม 2016.

 1. pada1133

  pada1133 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 พฤศจิกายน 2016
  โพสต์:
  58
  ค่าพลัง:
  +8
  :cool:
  สนใจรายการไหน เลือกเลยจ้า โทร.หรือแอดไลน์ได้ค่ะ
  รับประกันแท้ทุกรายการ  1.เหรียญทรงยินดีร.9 ..... 200 บาท

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zznjq0xDf3KIKaVu" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/dfb/P0dzIG.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zznjm6M87JSFVQ1g" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/c20/xxvE0J.jpg" /></a>

  2. เหรียญ สมเด็จพระสังฆราช รุ่น 2 ....ราคา 650 บาท

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zznr7vUhcCPpbCsY" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/bf1/YaLnjk.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zznr9hNGCz6Rj8Ry" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/b2b/eTOKg8.jpg" /></a>


  สร้างปีพ.ศ. 2529 เพื่อนำเงินรายได้สร้างตึก ภปร ให้กับทางโรงพยาบาลจุฬาฯ

  ....... พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๑ ในคืนวันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต โดยมีพระคณาจารย์สำคัญร่วมนั่งปรกด้วยดังนี้
  ๑.พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
  ๒.หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน กรุงเทพมหานคร
  ๓.หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังค์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี
  ๔.พระครูอาคมวิสุทธิ (คง) วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี
  ๕.พระครูญาณวรกิจ (กล้วย) วัดหมูคุด จ.จันทบุรี
  ๖.พระรัตนคุณากร (แช่ม) วัดบ่อพุ จ.จันทบุรี
  ๗.พระครูสันติวรณาญ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
  ๘.พระครูเมธีธรรมสาธก (หนู) วัดสุนทรพิชิตาราม จ.นครนายก
  ๙.หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
  ๑๐.พระภาวนาพิศาลเถร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
  ๑๑. พระอาจารย์นก วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์
  ๑๑.พระครูนนทสมณวัตร (เหรียญ) วัดบางระหงษ์ จ.นนทบุรี
  ๑๒.พระครูมงคลธรรมสุนทร วัดบางนา จ.ปทุมธานี
  ๑๓.พระครูวิเศษภัทรกิจ (ทองใบ) วัดสายไหม จ.ปทุมธานี
  ๑๔.พระอาจารย์ฟัก วัดนิคมประชาสรรค์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ๑๕.พระวิสุทธาจารคุณ (เกตุ) วัดเกาะหลัก จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ๑๖.พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา
  ๑๗.พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด
  ๑๘.พระครูอนุรักษ์วรคุณ (สง่า) วัดหนองม่วง จ.ราชบุรี
  ๑๙.พระครูสมุทรวิจารณ์ (คลี่) วัดประชาโฆศิตาราม จ.สมุทรสงคราม
  ๒๐.พระครูอาทรธรรนิเทศก์ (ทองอยู่) วัดท่าเสา จ.สมุทรสาคร
  ๒๒. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หยอด) วัดแก้วเจริญ จ.สมุทรสงคราม
  ๒๓. พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จ.สระบุรี
  ๒๔. พระครูสรกิจพิจารณ์ (ผัน) วัดราษฎร์เจริญ จ.สระบุรี
  ๒๕. พระครูสาธุกิจวิมล (เล็ก) วัดหนองดินแดง จ.นครปฐม
  ๒๖. หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร จ.นครปฐม
  ๒๗.หลวงพ่อพลู วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม
  ๒๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
  ๒๙. พระครูนนทสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
  ๓๐. พระครูวิจิตธรรมานุวัตร วัดหนองกระบอก จ.ระยอง
  ๓๑. พระวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงษ์) วัดตรีทศเทพ
  ๓๒. พระครูปริยัติคุณาธาร วัดชนะสงคราม
  ๓๓. พระญาณสมโพธิ (ขวัญ) วัดอรุณราชวราราม
  ๓๔. พระปริยัติมุนี (ชูศักดิ์) วัดหงส์รัตนาราม
  ๓๕. พระครูมงคลญาณสุนทร (ผ่อง) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส
  ๓๖. พระโพธิสังวรเถร (ไพฑูรย์) วัดโพธินิมิตร

  .... พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๒ พิธีวันวิสาขบูชา วันพุธ-พฤหัสบดีที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณสังวร ประธานประกอบพิธี

  ........ พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่ ๓ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี สมเด็จพระสังฆราช ทรงจุดเทียนชัย สมเด็จพระญาณสังวร ประธานพิธีอธิษฐานจิต และมีพระอัจฉริยคณาจารย์สำคัญจากทั่งประเทศร่วมนั่งปรกเจริญจิตภาวนาอันมี
  ๑ . สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
  ๒. พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร
  ๓. พระมงคลราชมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
  ๔. พระราชพุทธิรังษี วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี
  ๕. พระสุนทรธรรมภาณี วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
  ๖. พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม จังหวัดนครราชสีมา
  ๗. พระโพธิสังวรเถร วัดโพธินิมิตร กรุงเทพมหานคร
  ๘. พระอุดมสังวรเถร วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
  ๙. พระภาวนาพิศาลเถร วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
  ๑๐.พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
  ๑๑.พระภาวนาโกศลเถร วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
  ๑๒.พระสุธรรมยานเถร วัดจันทาราม จังหวัดอุทัยธานี
  ๑๓.พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
  ๑๔.พระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณ วัดนิคมประชาสรรค์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  ๑๕.พระสังวรสมาธิวัตร วัดเภตราสุขารมณ์ จังหวัดระยอง
  ๑๖. พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
  ๑๗.พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่
  ๑๘.พระอาจารย์นอง วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี

  3.คุ้มเกล้า เนื้อเงิน พิมพ์ใหญ่ ...... ราคา ตามภาพจ้าาา

  <a href="https://www.mx7.com/view2/zznkMJsD15lxgpf0" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/1ca/l8TLKu.jpg" /></a><a href="https://www.mx7.com/view2/zznkTP2gGA8I3yQd" target="_blank"><img border="0" src="https://www.mx7.com/i/9c1/FKya7B.jpg" /></a>


  พรุ่งนี้อัพเดทต่อจ้าาา
  :cool::cool::cool:
   

แชร์หน้านี้

Loading...