“เหตุ” และ “ปัจจัย” ในการบรรลุธรรม

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย rachotp, 20 ธันวาคม 2020.

 1. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  307
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,180
  B.jpg
  ในวิมุตตายตนสูตร (วิมุตตายตนะ) วิมุตติแปลว่าความบริสุทธิ์ ความหลุดพ้น หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือนิพพาน วิมุตตายตนะแปลว่าเหตุแห่งความหลุดพ้น หรือ เหตุแห่งการบรรลุธรรม
  วิมุตตายตนสูตร คือพระสูตรที่กล่าวถึงเหตุแห่งความหลุดพ้น หรือ เหตุแห่งการบรรลุธรรม กล่าวคือ โอกาสแห่งการบรรลุธรรมนั้นมีเพียง ๕ โอกาสเท่านั้น อ้างอิงจาก วิมุตติสูตร เนื้อความ
  พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต บรรทัดที่ ๔๖๑ – ๕๑๔ หน้าที่ ๒๑ – ๒๓

  มีหลักฐานปรากฏชัดในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ คือคู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ บุรุษบุคคล ๘ หมายถึง การกล่าวถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ เมื่อนับโดยคู่ ได้ ๔ คู่ ได้แก่
  โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล เป็นที่ ๑
  สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล เป็นคู่ที่ ๒
  อนาคามิมรรค อนาคามิผล เป็นคู่ที่ ๓
  อรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็นคู่ที่ ๔
  ถ้านับเรียงโดยบุคคลได้ ๘ บุคคล คือ ๑.โสดาปัตติมรรค ๒.โสดาปัตติผล ๓.สกทาคามิมรรค ๔.สกทาคามิผล ๕.อนาคามิมรรค ๖.อนาคามิผล ๗.อรหัตตมรรค ๘.อรหัตตผล

  โอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยสงฆ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้เพียง ๕ โอกาสเท่านั้นคือ
  ๑. เมื่อฟังธรรมที่ถูกต้อง เช่น พิจารณาธรรมที่ได้สดับรับฟังมาเรื่องอริยสัจ ๔ อริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างแยบคาย

  ๒. เมื่อแสดงธรรม เมื่อเข้าใจถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายได้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็พอใจที่จะสอนธรรมให้ผู้อื่นได้รู้และเข้าใจในธรรมนั้นด้วย
  ๓. เมื่อสาธยายธรรม นั่นคือการสวดมนต์ด้วยความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์อย่างมีสมาธิตั้งมั่นและแน่วแน่ ไม่ใช่สวดมนต์แบบนกแก้ว นกขุนทอง และไม่จำเป็นต้องสวดมนต์แปล แต่ควรจะทราบรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์บทนั้นๆในขณะที่สวดมนต์อยู่
  ๔. เมื่อตรึกตรองธรรม คือเพ่งพินิจพิจารณาหลักธรรมธรรมอยู่ในขณะนั้นโดยแยบคายแทงตลอดชัดแจ้งด้วยปัญญา หมายความว่ารู้และเข้าใจถึงความหมายโดยรวมของหัวข้อหลักธรรมนั้นๆอย่างชัดเจน
  ๕. เมื่อในขณะเจริญวิปัสสนาญาณ คือการเจริญสติ พิจารณาตามเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณะ และ การอบรมเจริญปัญญา ที่รู้ความจริงของสภาพธรรมในขณะนี้ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา เพื่อรู้แจ้งอริยสัจจธรรมตามความเป็นจริง ดับกิเลสตามลำดับ เพื่อดับกิเลสให้สิ้นไปทั้งหมด เห็นการเกิดดับของขันธ์ ๕ เห็นการเกิดดับของรูป และ นาม

  A.jpg

  ขอยกกรณีตัวอย่างในสมัยพุทธกาล มีบุคคลมากมายที่บรรลุธรรมได้จากการได้สดับรับฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ เช่น นางวิสาขาบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (พระโสดาบัน) ได้ตั้งแต่ตอน ๗ ขวบ ในขณะฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ ไม่ใช่ในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนาธุระ (กำหนดอิริยาบถย่อย, เดินจงกรม, นั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาภาวนา) ในกรณีนี้แสดงว่านางวิสาขามี “ของเก่า” หรือ “ภูมิธรรม บุญบารมี” ที่เคยได้สร้างกระทำบำเพ็ญมาในชาติก่อนๆที่มากพอ เมื่อ “เหตุ” และ “ปัจจัย” ถึงพร้อมได้สดับรับฟังธรรมจากพระพุทธองค์จึงบรรลุธรรม


  C.jpg

  จากกรณีดังกล่าวอนุมานได้ว่าปุถุชนคนธรรมดาสามัญที่ยังมีกิเลสอย่างเราๆก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้จากการฟังธรรม อ่านหรือศึกษาธรรมะ หรือในขณะที่สวดมนต์ด้วยความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย สวดมนต์ด้วยความรู้และเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์บทนั้นๆ และ สวดมนต์อย่างมีสมาธิตั้งมั่นและแน่วแน่ เมื่อ “เหตุ” และ “ปัจจัย” ถึงพร้อมเราก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้เช่นกัน เราทั้งหลายจึงควรที่จะตั้งไว้ในความไม่ประมาท และเร่งสร้างความเพียร หมั่นทำ “เหตุ” และ “ปัจจัย” เหล่านั้นให้ถึงพร้อมเถิด


  ขอให้ทุกๆท่านจงมีความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปครับ


  1.PNG

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2020
 2. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,983
  ค่าพลัง:
  +2,283
  albatrosfly.gif albatrosfly.gif
  albatrosfly.gif albatrosfly.gif

  ปล ลิง : ภาพปลากรอบ เหตุ ปัจจโย ของ หมู5ไม้
   
 3. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,983
  ค่าพลัง:
  +2,283
  โม้นากับเจ้าของกระมู้ว์นะฮับ แต่เก้ากระป๋มก็อยากจะชักชวน
  เจ้าของกระมูว์ ผู้มีฐานเปื้อนฝุ่น(รชฏ) มาพินาเรื่องนี้หน่อยฮับ
  แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกดกันสปอยนิดนึง

  580423017.jpg

  จากสิ่งที่ปรากฏในกันสปอย สมมตินะสมมติว่าน้องพลับเขาเอาธนบัตร
  ที่มีอยู่ในโลกมาใส่ไว้ แล้ววันหนึ่งต้องเลือกเอามาเป็น ปัจจัย ให้ตรง
  กับชาติ เพื่อเอาไปซื้ออาหาร

  หากในนั้นมันมีหลากหลาย มูลค่า อีกทั้งสกุล

  คุงเจ้าของกระมูว์เปื้อนฝุ่นจะสำคัญเป็นไฉน

  สิ่งที่มีในบอลลูน เป็น ของสะสม หรือ เป็นทุกข์อย่างยิ่งขนมยายเรียกพี่

  หากจะต้องใช้ เงินจำนวนหนึ่งให้ครบจำนวน และ ชาติ(สกุลเงิน)
   
 4. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,983
  ค่าพลัง:
  +2,283
  อันนี้นำเสนอ คุงฐานเปื้อนฝุ่น แบบ อัดตากถาจานนะฮับ
  คือ เปลี่ยนจาก Balloon ธนบัตร เป็น Original พระไตรปิฏก
  คำอุปมาของพระสมณโคดม

  upload_2020-12-20_15-49-16.png

  เป็นภาพปลากรอบ นะฮับ นัยยะจริงๆ จะต้องเป็น
  เส้นด้ายหลายเส้น หลากสี หลากเหตุ หลากปัจจัย
  ไม่มีต้น ไม่มีปลาย(คือที่ยังไม่ได้มัดเข้ามาเป็น
  ก้อนยังมีอีก หาก ยังไม่สิ้นเหตุ)
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 5. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,027
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,163
  วอ สอง วอแปด ถึง จอ ขอ กอ ทอ

  ผม กะเคยคิด ตีลังกาคิด

  เหตุเห่งการ บรรลุธรรม 5 ประการ

  ท้ายสุดแล้ว ผลจากเหตุ 5 ประการ ก็ มา
  ขมวด ลง ที่ สติ สมาธิ ปัญญา เกิดตามมา จากเหตุ 5ประการ
  สมดังภาษิต ที่ ว่า

  โยคาเว ชยเตภูริ ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ
  หรือจะใช้ว่า ปัญญาเกิดจากการประกอบเหตุที่ถูกต้อง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2020
 6. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  307
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,180
  ผมขอตอบคุณเล่าปังว่าทุกข์คือสิ่งที่ควรกำหนดรู้และยอมรับมันครับ ทุกข์คือหนึ่งในความจริงในอริยสัจทั้ง 4 พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ร่ำไป เราจึงควรใช้สติและปัญญา และ “เวลา” ในการพิจารณายอมรับมันครับ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกและในอนันตจักรวาลนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม และ เงื่อนไขของ “เวลา” ทั้งสิ้นครับ ผมชอบที่คุณเล่าปังเสนอแง่คิดได้ลึกซึ้งอุปมาได้แยบคายและแหลมคมมากครับ ขอแสดงความนับถือครับ อนุโมทนา สาธุครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2020
 7. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  307
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,180
  ผมเห็นด้วยกับคุณอาวิษณุครับ เหตุแห่งการบรรลุธรรม 5 ประการในขณะที่บรรลุธรรมไม่ว่าจะใน เหตุ” และ ปัจจัย” ใดใน 5 ประการนี้ก็จะต้องเกิดมรรคสมังคีสภาพที่มีความพร้อมเพรียงด้วยองค์มรรค หมายถึง ขณะที่มรรคเจตสิก 8 ดวงเกิดขึ้น ประชุมพร้อมเพรียงกันในมรรคจิตทำกิจประหารกิเลส อริยมรรคมีองค์ 8 ถ้าพิจารณากล่าวโดยสรุปย่อก็คือ ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาครับ สาธุครับคุณอา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2020
 8. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,983
  ค่าพลัง:
  +2,283
  เอ้า ยังไม่จบเลย จะรีบ เออออ ห่อหมกไปไหน ฮับ

  ไม่ต้องกลัว น้ำลดต่อผุด หลอกฮับ

  จายเย็ลๆ

  ฟังต่ออีกนิดนะ นะอีกนิดนะ <-- 4 การ้อง

  สมมติว่า น้องพลับตอนนี้ เสวยชาติเป็น คนทอย
  แล้ว ใน balloon ก็ใส่ ธนบัตร แบงค์ 10 เข้าไปใบเดียว

  ถามว่า เจ้าของกระมูว์ ยังจะเห็นเป็น การสะสม อีกไหม

  หากโจทย์ตอนนั้น ยายบอกว่า ขายเปียกปูน หมดหนี้แค่ 10บาท

  ทีนี้คำถามจะถามนิดนึงว่า เข้าใจคำว่า พหุลีกตาฯลฯ นั้น
  อยู่ที่ จำนวน ธนบัตร ใน balloon หรือ อาการจับหมับ
  จับหมับคว้าลมก็เอา ยามที่ รู้สึกว่า จับต้อง รูปได้เหมือน
  ตาเห็น

  และ

  ขอ ต่อ และ นะฮับ

  และ เจ้าของกระมู้ว์ ยังเอะอะ ลงไตรลักษณ์ อนัตตา อีกไหมฮับ
  หากเลือกตอบ " การหมั่นจับหมับ " ยามเมื่อ เห็นได้เหมือน
  ตาเห็นรูป ...มันไม่มี ความสามารถ ความเพียร จาก ต้นขั้วเช็ค
  เลยหรอฮับ


   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2020
 9. rachotp

  rachotp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  9 ตุลาคม 2020
  โพสต์:
  307
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +1,180
  ยังคงเห็นเป็นการสะสมอยู่ครับ และยังคงเชื่อใน กฎไตรลักษณ์ กฎแห่งกรรม และ เงื่อนไขของ “เวลา” อยู่ครับ อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวจากข้อจำกัดทางสติปัญญาทางโลกและทางธรรมของผมนะครับ ส่วน ความสามารถ ความเพียร จาก ต้นขั้วเช็ค ที่คุณเล่าปังอุปมากล่าวถึงนั้นมีอยู่ครับภายใต้เงื่อนของ เหตุ” และ ปัจจัย” ที่สมควรเกิดขึ้นครับ
   
 10. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,983
  ค่าพลัง:
  +2,283
  ฮี้ ฮี้ ฮี้ ฮี้ ...

  มะ แปละใจ หรอก ฮับ ที่จะ ผลิกไป here ทางเรื่อง
  กดรักการดี(ตรีลักษณ์)

  เหตุนั้น ขี้เกียจจะไป เขี่ย หลวงตาท่านว่า อย่าเอาไม้ไปรันคลี่

  แต่จะ ชวนให้ คุงเจ้าของกระมูว์ พินานิดนึง

  เคยได้ยิน กลุ่มลักษณะ " อนัตตา นิจจัง ซุบพรีมอธิสุขขัง" ไหมฮับ

  คว้าหมับ10บาท(สามนิ้วเด้งอัตโนมัติ คุ คุ คุก)iรู้ชัดขนมยายไม่ต้องมองด้วยตาโลกๆ
  ต้นขั้วเช็ค ไม่มีสะบัดกลับหลัง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ธันวาคม 2020
 11. หมูไม้ละ5

  หมูไม้ละ5 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2016
  โพสต์:
  577
  ค่าพลัง:
  +459
  เจ้าของกระมู้ ก้ไม่ตอบเขาปาย
  ถึงไม่สะสม แบงหลายใบที่ลอยในบองลูน
  ก่องจะมีเหตุกานนนจับมั๊บได้
  ก้ต้องมีคนยกบองลูนมาตั้ง
  มีบองลูน
  มีลม
  มีคนจับ
  มีมือจับมั๊บ
  ถึงจะม่ายต้องสะสมแบงที่มังลอยไปลอยมา
  แต่ต้องสะสมเงินซื้อบองลูนกับเครื่องเป่าลม
  แถมต้องสะสงเงินมาจ้างหนุ่งหล่อ 2 คงมาจับมั๊บ
  จาเรียก เหตุปัจจัย หรอ ของสะสมดี
  หรอมังคืออย่างเลียวกานนนน้อ

  #อย่าด่าผงน๊าา
   
 12. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,027
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,163
  ใครน๊อ ใครกัน เซ็นเช็คหั้ย
   
 13. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  5,983
  ค่าพลัง:
  +2,283
  albatrosfly-gif.gif

  ห้ามป๋มช้าไปอะฮับ
   
 14. หมูไม้ละ5

  หมูไม้ละ5 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2016
  โพสต์:
  577
  ค่าพลัง:
  +459
  ถ้าม่ายมีเงินซื้อบองลูน จะเกิดเหตุกานจับมั๊บไหมน้อ น่าคิง น่าคิง
   
 15. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,027
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,163
  จะว่าไป โควิด ติดต่อง่าย

  ติดอ่าง ก็ติดต่อ ง่าย ไม่แพ้กัน กะระลังละบาด ในพังจิต
   
 16. หมูไม้ละ5

  หมูไม้ละ5 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2016
  โพสต์:
  577
  ค่าพลัง:
  +459
  ติมาจากคุงเอกวีร์ฮับ
   
 17. หมูไม้ละ5

  หมูไม้ละ5 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2016
  โพสต์:
  577
  ค่าพลัง:
  +459
  ถึงวันนี้ผงยังอ่านชื่อ เจ้าของกระมู้ไม่ถูกเบย
   
 18. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา มีความสุขอยู่กับความทุกข์ของตัวเอง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  5,027
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +4,163

  มะกี้ไปฟัง สิริ อ่าน

  สิิริ อ่าน ว่า เรย์ช๊อป

  เป็น เซลล์ เลย์ร๊อค มาเสนอ มันฝรั่งอ๊ะป่าว
   
 19. ..xx..

  ..xx.. เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กรกฎาคม 2020
  โพสต์:
  519
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +650
  จริงๆ สะสมมั้ยพี่ณุ อย่างข้อ5ก้อเหมือนสะสมอยู่นะ
   
 20. หมูไม้ละ5

  หมูไม้ละ5 Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มีนาคม 2016
  โพสต์:
  577
  ค่าพลัง:
  +459
  ถึงเพลาเจ้าของกระมู้โดนรับน้อง อย่างเปงทางการจากคุงเอกวีร์
   

แชร์หน้านี้

Loading...