เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

เพียง 1 ข้อบุญจะส่งให้เห็นผลในชาตินี้ ถ้าครบ7ข้อจะเป็นถึงราชาสวรรค์ จนสามารถบรรลุธรรมขั้นสูง

เพียง 1 ข้อบุญจะส่งให้เห็นผลในชาตินี้ ถ้าครบ7ข้อจะเป็นถึงราชาสวรรค์ จนสามารถบรรลุธรรมขั้นสูง #บรรลุธรรมขั้นสูง #เห็นผลในชาตินี้ #ราชาสวรรค์

Loading...