บันทึกการสนทนา

 • Chat Bot: 3M- ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 22:22
 • Chat Bot: bonut 8989 ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 22:07
 • Chat Bot: parukoh ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 22:00
 • Chat Bot: dekdee42 ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 21:51
 • Chat Bot: Petercop888 ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 21:30
 • Chat Bot: ARUNNO ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 21:20
 • Chat Bot: misterguy ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 21:05
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 21:01
 • Chat Bot: ต้อมครับ ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 19:42
 • Chat Bot: atiwan_p ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 15:34
 • Chat Bot: RabbitMoon ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 15:07
 • Chat Bot: ไอ้ขี้หมา ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 15:07
 • Chat Bot: ไอ้ขี้หมา ได้ออกจากห้อง 5 ธันวาคม 2019 at 15:07
 • Chat Bot: ธรรมดาสามัญ ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 15:00
 • Chat Bot: ไอ้ขี้หมา ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 14:53
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 12:31
 • Chat Bot: Leonzz ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 11:18
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 10:54
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 5 ธันวาคม 2019 at 05:13
 • Chat Bot: pon5592 ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 22:08
 • Chat Bot: ม่อน2499 ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 22:08
 • Chat Bot: สิ้นสงสัย ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 21:40
 • Chat Bot: tayamong ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 21:29
 • Chat Bot: noppornl ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 21:28
 • ariyachon: เวลาทำบุญอะไรก็แล้วแต่ อย่าลืม "นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล" ขอให้ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาลด้วยเถิด 4 ธันวาคม 2019 at 21:13
 • ariyachon: คนที่มีเจโตปริยญาณสามารถอ่านใจคนอื่นได้ย่อมหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้น คือ กฎแห่งกรรม วัฏสงสาร นรก 4 ธันวาคม 2019 at 21:05
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 21:01
 • Chat Bot: bualoy01 ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 20:37
 • ariyachon: เรือนกาแลนี้ดูภายนอกคล้ายจะเป็นตำหนักเทพหรือร่างทรง แต่ไม่ใช่ มันคือสถานปฏิบัติธรรมมากกว่า 4 ธันวาคม 2019 at 18:18
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 18:14
 • Chat Bot: นิรยาม ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 18:05
 • Chat Bot: ดวงใจปฐพี ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 17:47
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 17:42
 • Chat Bot: อริยทรัพย์ ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 16:22
 • ariyachon: ทุกขะโต ทุกขะถานัง 4 ธันวาคม 2019 at 16:13
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 16:12
 • Chat Bot: Ritpiam7600 ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 15:56
 • Chat Bot: ลิลิตคีตา ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 15:53
 • อนัตตา: หมกมุ่น 4 ธันวาคม 2019 at 15:32
 • ariyachon: เรือนกาแลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือจะเป็นสถานหลบภัยพิบัติที่ดีแห่งหนึ่ง 4 ธันวาคม 2019 at 15:27
 • Chat Bot: เจษฎา เยี่ยมคำน ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 15:13
 • Chat Bot: rafaell ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 15:03
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 14:59
 • Chat Bot: Ugood ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 14:55
 • ariyachon: มีเจโตปริยญาณ ยังไงก็หนีวัฏสงสารไม่พ้นอยู่ดี 4 ธันวาคม 2019 at 13:32
 • paprica: เค้าเป็นคนพาลนะคะ คงมีของดีติดตัวจากชาติก่อน แล้วดิฉันมาเกรียนหนังสือไม่ได้มาหาแฟนหรือมาฝึกกรรมฐาน เค้าคงอยากรู้ใจเราว่าเรารู้สึกชอบเพื่อนเค้าที่มาจีบเรารึเปล่า 4 ธันวาคม 2019 at 13:21
 • Chat Bot: paprica ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 13:19
 • ariyachon: มีเจโตปริยญาณ มันสำคัญต่อเมื่อเอาไปอ่านจิตคนเรียนพระกรรมฐาน จะได้รู้ว่าผู้เรียนนั้นมาถูกทางหรือเปล่า ที่เขาเรียกว่าสอบอารมณ์ 4 ธันวาคม 2019 at 12:55
 • ariyachon: ก็เขามีเจโตปริยญาณไง เขาจึงอ่านใจเราออก ไม่แปลกอะไร 4 ธันวาคม 2019 at 12:51
 • Chat Bot: ariyachon ได้เข้าห้อง. 4 ธันวาคม 2019 at 12:48
Loading...