นพศูล's Recent Activity

 1. นพศูล ตอบกระทู้ อีก ๒๕ วัน ขอเชิญร่วมทำบุญ ๔ จตุธรรมธาตุแดนทักษิณ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ดอกไม้ทอง-เงิน พร้อมของบริวาร.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าทิพย์ทักษิณ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๑๐ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:06
 2. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณกิตติศักดิ์-คุณเจือจันทร์-คุณสิริภา แจ้งปิยะรัตน์-ด.ญ.บุณย์สินี-ด.ช. อดิเทพ...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:01
 3. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๑๐ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:01
 4. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าทิพย์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๖๐ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:01
 5. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๑๑ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:01
 6. นพศูล ตอบกระทู้ อีก ๒๕ วัน ขอเชิญร่วมทำบุญ ๔ จตุธรรมธาตุแดนทักษิณ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ดอกไม้ทอง-เงิน พร้อมของบริวาร.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญสัพพะกิจ ทำบุญปัจจัย ๕ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:46
 7. นพศูล ตอบกระทู้ อีก ๒๕ วัน ขอเชิญร่วมทำบุญ ๔ จตุธรรมธาตุแดนทักษิณ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ดอกไม้ทอง-เงิน พร้อมของบริวาร.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณภัสนันท์ สุทธิสน พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชาทักษิณ ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:36
 8. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระแกะสลักจากอเวนจูนรีนทรงเครื่องจักรพรรดิ์ถวายวัดฝั่งลาว.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญเม็ดเงินน้ำหนัก ๑ บาท ๑ กองบุญ...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:31
 9. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญดอกไม้ทิพย์ทอง-เงิน ๑ กองบุญ...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:21
 10. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญตุงทิพย์ ๑๒ ราศี ๑ กองบุญ...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:21
 11. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญน้ำปรุงสุคนธ์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:20
 12. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญผางประทีปบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:20
 13. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญน้ำผึ้ง ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๙๕ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:19
 14. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุทธิลักษณ์ ศรีโยธา พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าทิพย์ ๙ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๔๙๕...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:17
 15. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๑๐ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:12
 16. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท...

  28 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:12
 17. นพศูล ตอบกระทู้ อีก ๒๕ วัน ขอเชิญร่วมทำบุญ ๔ จตุธรรมธาตุแดนทักษิณ ถวายผ้าห่มพระบรมธาตุ ดอกไม้ทอง-เงิน พร้อมของบริวาร.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อทองเพิ่ม-คุณแม่เรียน สุทธิสน พร้อมบุตรธิดา และญาติๆ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญดอกไม้ทิพย์ ๑...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:23
 18. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณพัชรพร สำอางค์กูล พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:14
 19. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณสุชาติ-คุณนันทพร พิมพ์อาภรณ์ และคุณวีรดา วงศ์วราภัทร ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๔ กองบุญ...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:14
 20. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณจิราพัชร อินทะรังษี พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๒ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๒๐๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:14
 21. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๕๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:02
 22. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๒ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:01
 23. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 21:01
 24. นพศูล ตอบกระทู้ อีก ๑๔ วัน ขาดอีก ๑๙๐ กองบุญ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟคริสตัลถวายวัดวันตรุษไทย.

  คุณจิราพัชร อินทะรังษี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 20:52
 25. นพศูล ตอบกระทู้ อีก ๑๔ วัน ขาดอีก ๑๙๐ กองบุญ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟคริสตัลถวายวัดวันตรุษไทย.

  คุณจิราพัชร อินทะรังษี พร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพ ๒ กองบุญ ทำบุญ ๒๐๐ บาท

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 20:52
 26. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณธัญนพ สินทรัพย์สมาสุข พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าทิพย์ ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๕๕ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:11
 27. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับคุณเสรี วงษ์ทองเหลือ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:06
 28. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสัพพะกิจทำบุญตามกำลังศรัทธา ทำบุญปัจจัย ๒๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 01:00
 29. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:59
 30. นพศูล ตอบกระทู้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าห่มพระบรมธาตุปีเกิดและของบริวาร ๙ แห่ง ปี ๖๔.

  สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญรัตนบูชา ๑ กองบุญ ทำบุญปัจจัย ๑๐๐ บาท...

  27 กุมภาพันธ์ 2021 at 00:59
Loading...