เรื่องเด่น "คุณสมบัติของพระโสดาบัน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย วิริยะ13, 15 กรกฎาคม 2021.

 1. วิริยะ13

  วิริยะ13 สติเป็นโล่ห์ ปัญญาเป็นอาวุธ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มีนาคม 2010
  โพสต์:
  1,953
  กระทู้เรื่องเด่น:
  954
  ค่าพลัง:
  +9,339
  3.jpg

  .
  "คุณสมบัติของพระโสดาบัน"

  ".. คุณสมบัติประจำใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น ถือหลักความเชื่อมั่นประเภท "อจลศรัทธา" เป็นผู้เชื่อมั่นต่อผลที่รู้เห็นประจักษใจแล้วและเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตน ยังไม่รู้ไม่เห็น

  "สมานตฺตตา" ความเป็นผู้วางตนสม่ำเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มี ธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง

  "แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้ว ตลอดสัตว์เดรัจฉาน พระโสดาบัน บุคคลก็ไม่รังเกียจ" โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่ง กรรมดี-ชั่วเหมือนกัน

  "พระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบัน แม้จะเป็นฆราวาสก็เป็นผู้แน่วแน่ในศีลของตนรักษาอยู่" ไม่รับศีลแล้วรับศีลเล่าเหมือนสามัญชน "ไม่ยอมให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยด้วยเจตนาล่วงเกิน" .. "

  "ธรรมชาวบ้าน"
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
   

แชร์หน้านี้

Loading...