ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต

ในห้อง 'สมเด็จโต พรหมรังสี' ตั้งกระทู้โดย na_krub, 12 ตุลาคม 2017.

 1. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521
  ขออนุญาตสหายธรรมทุกๆท่านครับ

  สำหรับกระทู้นี้ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจในธรรมะของสมเด็จโต ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามรอยของสมเด็จท่าน โดยเป็นการสอนธรรมในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป เพราะยังไม่เห็นมีในที่นี้ ไม่ได้นำมาลงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆในทางโลก วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้สหายธรรมได้เรียนรู้เพื่อไปนำไปปฏิบัติ ที่ถูกจริตในการสอนธรรมขององค์สมเด็จท่าน เพื่อให้ได้พบหนทางแห่งการพ้นทุกข์และทางดำเนินการดับไม่เหลือของทุกข์

  ปล. เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ให้ใช้ปัญญาในการพิจารณาธรรม เพื่อลด ละ และเลิกในอกุศลกรรมเท่านั้น
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 31 สิงหาคม 2018
 2. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ก่อนผ้าป่าสามัคคี เดือนมกราคม ปี2560
   
 3. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ๒ กุมภาพันธ์ ๖๐
   
 4. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ๔ กุมภาพันธ์ ๖๐
   
 5. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ 11/3/2560
   
 6. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต ๒๓ มีนาคม ๖๐
   
 7. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ 25 มีนาคม 60
   
 8. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ 8 เมษายน 60
   
 9. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ วันสงกรานต์ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐
   
 10. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๒ เมษายน ๖๐
   
 11. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๗ เมษายน ๖๐
   
 12. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๙ เมษายน ๖๐
   
 13. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๐
   
 14. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๐
   
 15. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๐
   
 16. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐
   
 17. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๐
   
 18. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๐
   
 19. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๖๐
   
 20. na_krub

  na_krub "นโม ธรรมะสุขัง อรหังพุทโธ นโมพุทธายะ"

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 กุมภาพันธ์ 2012
  โพสต์:
  1,180
  ค่าพลัง:
  +2,521


  ธรรมะมหัศจรรย์ ตามรอยธรรมสมเด็จโต วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๐
   

แชร์หน้านี้

Loading...