ธรรมะไร้กาลเวลาทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ไร้คม, 8 มกราคม 2021.

 1. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,299
  ค่าพลัง:
  +1,307
  อัตตาหิ อัตตโน นาโถ
  ตนแล เป็นที่พึ่ง แห่งตน

  อนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา
  ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน

  หลงว่ามีตัวตน
  เท่ากับหลงติดอยู่ในฝ่ายตัญหา
  หลงว่าไม่มีตัวตน
  เท่ากับหลงติดอยู่ในฝ่ายวิภวตัญหา
  เมื่ออวิชชาบังตาย่อมไม่เห็นสภาพ
  ของความเป็นจริงในปัจจุบัน

  เมื่อทำวิชชาให้ปรากฏ
  ย่อมเห็นสภาพของความเป็นจริง
  ในปัจจุบัน

  ตัวคือร่างกาย
  ร่างกายคนร่างกายสัตว์
  ลัวนเป็นตัวทั้งสิ้น
  ตนคือจิตวิณญาณ
  จิตวิณญาญคนจิตวิณญาณสัตว์
  ล้วนเป็นตนทั้งสิ้น

  ตัวตนก็คือร่างกายและจิตวิณญาณ
  เห็นตัวตนคือ
  เห็นร่างกายเห็นจิตวิณญาณแล้ว
  จึงบอกได้เต็มปากว่า
  ตัวมีตนมี มีตัวมีตน

  หมดกิเลสหลุดพัน
  สิ้นยึดมั่นถือมั่น
  ปล่อยวางสลัดออกจากตัว
  ปล่อยวางสลัดออกจากตน
  ไม่ถือตัวไม่ถือตน
  ไม่ติดในตนไม่ติดในตัว
  หลุดพันจากตัวตนอย่างสิ้นเชิง
  หลุดพ้นจากตัว
  หลุดพ้นจากตน
  จึงจักกล่าวได้ว่า
  อนัตตา ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน
  ไม่มีตน ไม่มีตัว
   
 2. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  ในการปฎิบัติเค้าทิ้งตัณหานะ
  ตัวตนถึงหมด
  ใครจะทิ้งตัวตนก่อนตัณหา
  งานมโนแน่นวล
   
 3. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,299
  ค่าพลัง:
  +1,307
  ยังไม่ตายบอกไม่มีตัวไม่มีตน
  มันก็ผิด
  ตายแล้วจะเอาตนไปนิพพาน
  มันก็ไม่ถูกครับ
  รากเหง้าของตัญหา
  ก็มาจากตัวตน
   
 4. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  ไม่มีตนในกาย
  ไม่มีตนในเวทนา
  ไม่มีตนในจิต
  ไม่มีตนในธรรม
  อันนี้เป็นผล
  บ่แม่นทาง
  เชือแก๊งอัตตาธรรม
  ผมเดาเอา55
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 มกราคม 2021
 5. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,432
  ค่าพลัง:
  +12,307
  ไม่ยึดทั้งสังขารขันธ์(ขันธ์ 5)
  ทั้งไม่ยึดความว่าง
  อยู่กับผู้รู้(จิตพุทธะ)
  อวิชชา ตัณหา อุปปาทาน
  ทำอะไรไม่ได้ฮับ
   
 6. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  จร้าคุณลุงผู้ถูกตัณหาย่ำยีโดยไม่สามารถทำอะไรได้เลย
  ลุงไม่มีความดำริอะไรเลยเหรอ
   
 7. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  ไอ้ผู้ๆๆๆๆๆๆๆๆรู้ๆๆๆๆๆนี้อะไรเหรอ
   
 8. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  เห้อเอ้ยปุถุชนผู้มีสติความรู้เทียบเท่าอรหันตมรรค
  ตะกอน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 มกราคม 2021
 9. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,432
  ค่าพลัง:
  +12,307
  ไม่มีอะไรต้องดำริ
  หรือทำอะไรเพื่อให้ใครได้อะไร หรือ
  เป็นอะไร เพราะทุกสิ่งเป็นอนัตตาใคร
  ยังหลงว่าสามารถทำอะไรเพื่อให้ได้
  อะไร โดยไม่เหน็ดเหนื่อยก็ทำไป
   
 10. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  860
  ค่าพลัง:
  +1,450
  สัญญาเป็นอนัตตา การที่จิตเลือกระลึกที่จะน้อมไปในสิกขาบทไหน
  ก็คือการน้อมตนเข้าไปเข้ากับสิกขาบทนั้นๆ
  ทั้ง สติ ความเพียร สมาธิ ปัญญา ไม่มีสภาพเป็นตน
  จิตเพียงแต่ใช้สักกายทิฏฐิ จิตใช้ขันธ์ 5 ทวนกระแสน้ำ
  ยังไม่หมดตัวหมดตน แต่อยู่ในภาคปฏิบัติอยู่

  วิญญาณ+อายตนะใน+อายตนะนอก >> ผัสสะ
  ผัสสะ >> เวทนา >> ตัณหา
  ตัณหา >> อุปาทาน สักกายทิฏฐิ ขันธ์เป็นตัวเป็นตน
  จิตที่ถูกลากจูงไปตามตัวตน ก็เป็นจิตถูกขันธ์5 ใช้
  มีสภาพตามกระแสน้ำ ไม่ใช่ภาคปฏิบัติ ไปตามใจฉัน

  จิต/รู้ รู้ที่ควรแก่การงานย่อม รู้ตน ใช้ตน
  ไม่ใช่เอาตนมาใช้รู้ เอารู้มาเป็นตน

  อนัตตาไม่ใช่ว่าต้องหมดตัวตนก่อนจึงปรากฏ
  เราสามารถทำงานควบคู่ไปกันได้ในขณะที่ยังไม่สิ้นตัวสิ้นตน
   
 11. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,299
  ค่าพลัง:
  +1,307
  จิตวิณญาณก็เป็นหนึ่งในขันธ์ทั้งห้า
  สิ่งที่ใช้ขันธ์ทั้งห้า...
  ไม่ใช่จิตไม่ใช่วิณญาณ
  จิตวิณญาณหรือขันธ์ห้า
  เป็นสิ่งที่ถูกใช้ หาใช่ผู้ใช้ครับ
   
 12. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  860
  ค่าพลัง:
  +1,450
  จิตระลึกรู้สวดมนต์นี้ก็จิตใช้ขันธ์5ละ
  นี้เรื่องพื้นๆธรรมดาเลยนะ
   
 13. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  860
  ค่าพลัง:
  +1,450
  55849468_2172708089474951_80952342458925056_n.jpg

  แค่ขันธ์ ๕ ของเราก็หนักมากอยู่แล้ว
  ประมาณปี ๒๕๓๑-๒๕๓๒ ญาติโยมที่ไปกราบนมัสการ “หลวงปู่ดู่” ที่ “วัดสะแก” จะพบว่ามีขันและพานที่ใช้ในพิธีรับขันธ์ ๕ วางเรียงต่อกันหลายแถวหลายชั้นจนท่วมศีรษะ
  คนจำนวนไม่น้อยที่ "เข้าพิธีรับขันธ์ ๕".. นัยว่าเป็นการเปิดรับกายทิพย์ของหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ บ้างก็อ้างว่าเป็นดวงวิญญาณบุรพกษัตริย์ไทยในอดีต หรือเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเข้ามาคุ้มครองป้องกันภัย หรือเสริมชีวิตให้เกิดความเป็นสิริมงคล แต่แท้จริงแล้ว..
  หลวงปู่กล่าวว่า..
  "ส่วนใหญ่นั้นหลอกลวงกันแทบทั้งสิ้น หากจะมีก็มักเป็นวิญญาณชั้นต่ำที่มาอาศัยกินเครื่องบวงสรวง.."
  หลวงปู่สอนมาโดยตลอดที่จะให้เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้บริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะ แล้วด้วยเหตุใดคนเราจึงพากันยินดีปฏิบัติในทางตรงกันข้าม โดยให้สิ่งอื่นเข้ามาครอบงำกายใจของเราได้ !
  หลวงปู่ต้องเสียเวลาไปไม่น้อยในแต่ละวัน ๆ กับการสงเคราะห์พวกที่เคยไปรับขันธ์แล้วเปลี่ยนใจ เพราะต้องการความเป็นไทแก่ตัว ต้องการควบคุมตนเองให้ได้เหมือนเมื่อก่อน
  ไม่ใช่อยากจะร่ายรำ หรือพูดภาษาแปลก ๆ หรือตัวสั่นงันงกในที่สาธารณชน ก็ทำขึ้นมาโดยไม่อาจควบคุมตนเองได้
  นอกจากการแผ่ให้แก่ดวงวิญญาณที่มาสิงสู่ร่างเหล่านั้นออกไปแล้ว หลวงปู่ก็เน้นย้ำว่าตัวผู้ (ป่วย) นั้นก็ต้องช่วยตัวเองด้วยเช่นกัน ด้วยการ..
  "ทำภาวนาเพิ่มสติสัมปชัญญะให้กับตัวเอง"
  มิเช่นนั้นก็เหมือนประตูบ้านยังปิดไม่มิดชิด สิ่งแปลกปลอมก็อาจกลับเข้ามาใหม่ได้อีก หลวงปู่สอนว่าแค่ขันธ์ ๕ ของเราก็หนักมากอยู่แล้ว ยังจะหาเรื่องไปเอาขันธ์อื่น ๆ เข้ามาแบกอีก


   
 14. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  ลุงแมวไม่เคยศึกษามรรค8เหรอ
  ความเห็นชอบ
  ความดำริชอบ(หรือลุงเก่งกว่าพระพุทธเจ้า55)
  มรรค 8 หมายถึง หนทางสู่การดับทุกข์ ประกอบด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
   
 15. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  พระพุทธเจ้าน่าจะบอกทางดับทุกข์เป็นอนัตตาเนาะ
  หรือพระพุทธเจ้าพลาดอะไรไปน่ามาศึกษากะลุงแมวเพิ่ม
   
 16. แอร์ร่อน

  แอร์ร่อน ยถาวารี ตถาการี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤศจิกายน 2020
  โพสต์:
  4,820
  ค่าพลัง:
  +2,364
  พี่อิลถึงได้บ่นสอนกันมาเชี่ยๆแล้วบอกไม่เสียหาย
   
 17. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,299
  ค่าพลัง:
  +1,307
  จิตระลึกรู้จิต
  มีจิตเดียวหรือสองจิต
  จิตใช้ขันธ์5
  จิตใช้จิต
  ขันธ์5 ใช้ขันธ์5 ไม่งงบ้างหรือครับ
  ร่างกายที่ไม่มีจิตวิณญาณครอง
  ก็คือตาย.วิณญาณออกจากร่างแล้ว
  ร่างกายสั่งร่างกายเองได้ไหม

  จิตระลึกรู้สวดมนต์จิตใช้ขันธ์4
  เพราะจิตวิณญาณคือขันธ์ที่5
  หมายความว่า
  จิตวิณญาณเป็นขันธ์ละเอียด
  ที่ซ้อนอยู่ในขันธ์หยาบ
  ที่ประกอบด้วยธาตุ4เป็นสังขารขันธ์
   
 18. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,299
  ค่าพลัง:
  +1,307
  โดนผีหลอก..ผีมีขันธ์เดียว
  มีแต่จิตวิณญาณ
  ผีเลยวางกลอุบายหลอกคน
  บอกว่าให้รับขันธ์แล้วจะดี
  คนไปหลงเชื่อผีก็เลยยอมรับขันธ์
  ที่ไหนได้ผีต่างหากที่รับขันธ์ไม่ใช่คน
  ขันธ์ตัวเองแท้ๆ
  กลับโดนผีหลอกเอาขันธ์คนไปให้ผีใช้
   
 19. Mdef

  Mdef เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 มีนาคม 2017
  โพสต์:
  860
  ค่าพลัง:
  +1,450
  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทุกตัวไม่รู้
  เป็นแค่กระบวนการปัจจัยสานต่อปัจจัย

  จิตกับเจตสิก หรือ รู้ว่าไม่รู้ นี้อันเดียวกัน
  เป็นธรรมดาที่จะงงหากให้ วิญญาณเป็นรู้

  รู้ว่าไม่รู้นี้จะไม่ต้องเหนื่อยในเรื่องที่จะทำยังไงให้ดูฉลาด
  คิดยังไงให้ดูฉลาด ปั้นแต่งยังไงให้ดูฉลาดดี
  เพราะตัวคิดกับตัวไม่รู้ มันก็อันเดียวกัน
   
 20. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  11,432
  ค่าพลัง:
  +12,307
  พระสัพพัญญูเจ้า เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์
  ของมนุษย์และอมนุษย์ใน 3 แดนโลกธาตุ
  คำว่าพลาดคงจะไม่มีอีกแล้ว
  ฉะนั้น ใบไม้ในกำมือไม่ต้องรู้หมด
  ถ้าไม่ได้ต้องการเป็น
  ครูอาจารย์สอนคนอื่น

  ดังนั้น เลือกเรียนรู้แค่ใบเดียว
  และปฎิบัต้ใ้หได้
  ก็พ้นอบายภูมิแล้วฮับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...