“มจร-ยธ.”ร่วมคัดเลือกผู้สมัคร เข้าอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ย 2 รุ่นควบ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 20 ธันวาคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,348
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,824
  ค่าพลัง:
  +6,888
  e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b884e0b8b1e0b894e0b980e0b8a5e0b8b7e0b8ade0b881e0b89ce0b8b9e0b989e0b8aa.jpg

  วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 17.18 น.


  วันที่ 20 ธ.ค.2563 ที่ห้องพุทธเมตตา หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร และดูแลส่วนงานหลักสูตรระยะสั้นหลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า ส่วนงานหลักสูตรระยะหลักสั้น หลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ภายใต้การดำกับมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

  โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร และประธานการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มจร เป็นประธานการพิจารณา ร่วมกับ ดร. ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้แทนจากกรมเพื่อพิจารณาคัดเลือกในชั้นต้น

  โดยมีพระสงฆ์และบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศหลากหลายอาชีพ สมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีการฝึกอบรม 2 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งผ่านการการพิจารณาจำนวน 54 รูป/คน และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – ๒ พฤษภาคม พ.ศ.2564 ซึ่งผ่านการการพิจารณาจำนวน 54 รูป/คน โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องลงทะเบียนตามระเบียบของหลักสูตรเพื่อดำเนินการฝึกอบรมต่อไป

  ในโอกาสนี้ยังมีการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรโค้ชสติ รุ่น 1 ซึ่งจะจัดฝึกอบรมในวันที่ 14 – 17 มกราคม พ.ศ.2564 รวมถึงคัดเลือกพิจาณาผู้สมัครหลักสูตรทูตสันติภาพ รุ่น 2 โดยได้คัดเลือกจำนวน 44 รูป/คน เพื่อฝึกอบรมในช่วงของวันมาฆบูชา ระหว่าง 24 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โดยมีผู้พระสงฆ์และบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในผู้สมัครทูตสันติภาพ คือ ผู้กองเบนซ์ ไลฟ์โค้ช หันมาเรียนรู้การสื่อสารทางมิติของพระพุทธศาสนาเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีผู้ติดตามทางเพจทางเฟชบุ๊คมากกว่า 2.7 ล้านคน สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนทางบวกให้สังคมได้เป็นอย่างดี

  พระปราโมทย์ กล่าวด้วยว่า ดังนั้น การประชุมของคณาจารย์สันติศึกษา และเจ้าหน้าที่ยังมีเรื่องต้องพิจารณา เช่น การสวดมนต์ข้ามปี รายงานความก้าวหน้างานวิจัยนิสิต รายงานความก้าวหน้าวารสารหลักสูตรศึกษาปริทรรศน์ การปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท การจัดการเรียนการสอน ที่ปรึกษาคุมดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การประกันคุณภาพของหลักสูตร โครงการหลักสูตรระยะสั้น เช่น ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทูตสันติภาพ และโค้ชสติ รวมถึงพัฒนาพระสงฆ์และสามเณรช่อสะอาด นับว่าเป็นงานที่ยกระดับทีมให้พลังขับเคลื่อนต่อไป  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.banmuang.co.th/news/education/216548
   

แชร์หน้านี้

Loading...