เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

แปลกแต่จริงเทวดามาบอกให้คนมาใส่บาตร หลวงปู่มั่น

เทวดามาใส่บาตรหลวงปู่มั่น จากบันทึก หลวงตาทองคำ #เทวดามาใส่บาตร #หลวงปู่มั่น #เรื่องเล่าผ่านกาลเวลา

Loading...