ธรรมเพื่อความหลุดพ้น

หลักธรรมที่ส่องสัตว์ให้เห็นทางออกจากวัฏฏสงสาร ที่หมุนเวียนพาสัตว์เวียนว่ายตายเกิด เพื่อความหลุดพ้นสู่นิพพาน
ได้แก่ อริยสัจจ์ ๔ ไตรสิกขา ปริมัตธรรม ๔ อิทธิบาท ๔ พละ ๕ - อินทรีย์ ๕ โพชฌงค์ ๗ โพธิปักขิยธรรม ๓๗

เรียงลำดับตาม:
หัวข้อ
ตอบ เปิดดู
ข้อความล่าสุด ↓
 1. ตอบ:
  385
  เปิดดู:
  40,261
 2. ตอบ:
  86
  เปิดดู:
  7,039
 3. ตอบ:
  90
  เปิดดู:
  10,377
 4. ตอบ:
  301
  เปิดดู:
  21,295
 5. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  327
 6. ตอบ:
  210
  เปิดดู:
  15,317
 7. ตอบ:
  148
  เปิดดู:
  11,004
 8. ตอบ:
  167
  เปิดดู:
  16,112
 9. ตอบ:
  202
  เปิดดู:
  13,671
 10. ตอบ:
  46
  เปิดดู:
  1,249
 11. ตอบ:
  106
  เปิดดู:
  11,629
 12. ตอบ:
  82
  เปิดดู:
  5,978
 13. ตอบ:
  136
  เปิดดู:
  18,061
 14. ตอบ:
  18
  เปิดดู:
  244
 15. ตอบ:
  19
  เปิดดู:
  2,814
 16. ตอบ:
  100
  เปิดดู:
  14,291
 17. ตอบ:
  173
  เปิดดู:
  18,858
 18. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  642
 19. ตอบ:
  6
  เปิดดู:
  433
 20. ตอบ:
  9
  เปิดดู:
  1,139
 21. ตอบ:
  27
  เปิดดู:
  8,879
 22. ตอบ:
  50
  เปิดดู:
  4,139
 23. ตอบ:
  23
  เปิดดู:
  10,706
 24. ตอบ:
  28
  เปิดดู:
  830
 25. ตอบ:
  31
  เปิดดู:
  3,437
 26. ตอบ:
  12
  เปิดดู:
  3,428
 27. ตอบ:
  57
  เปิดดู:
  12,863
 28. ตอบ:
  14
  เปิดดู:
  1,287
 29. ตอบ:
  40
  เปิดดู:
  3,413
 30. ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  2,092

ตัวเลือกการแสดงกระทู้

Loading...
Loading...